יום שלישי, מרץ 21, 2017

כל הכבוד לספק הטלפוניה שלי

כתבתי בעבר הסתייגות לגבי השימוש בערוץ הנתונים בשעת חירום, אבל זכרתי שהודעות בערוץ ה CB אמורות עדיין לעבוד גם אם יש שימוש בערוץ הנתונים.

שנים האמנתי שלא שניתן לשבור Cell Broadcast וגם ערוץ נתונים בזמן חירום, אבל אני חייב להגיד לספק הטלפוניה תודה שלימדתם אותי שזה אפשרי - מתברר שיש אנשים שיכולים להרוס Public Warning System שעובדת שנים.

זה התחיל מזה שבזמן שבדקו את מערכבת ה PWS לא היתה הודעת CB, גם אפליקציות התראות מצב חירום שתקו. מזל שזה היה בדיקה ולא מצב חירום אמיתי.

בהתחלה האשמתי את systemd שהוא לא הפעיל נכון, או לא הפעיל כלל את ה timer והservice.

לכן בדקתי שהקבצים במקומות הנכונים ושהכל תקין מבחינתו:

find /etc/systemd/system/ -name *pws* -print
/etc/systemd/system/pws.timer
/etc/systemd/system/timers.target.wants/pws.timer
/etc/systemd/system/pws.service

$cat /etc/systemd/system/pws.timer 
[Unit]
Description=Public Warning System Timer

[Timer]
OnUnitActiveSec=5s
OnBootSec=100s

[Install]
WantedBy=timers.target

$cat /etc/systemd/system/pws.service
[Unit]
Description=Public Warning System Alert

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/bin/bash /usr/local/bin/parse_alerts.sh http://pws/WarningMessages/Alert/alerts.json

$systenctl status pws.timer
● pws.timer - Timed alert check
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pws.timer; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (waiting) since Tue 2017-03-21 11:06:50 IST; 1s ago

Mar 21 11:06:01 pc systemd[1]: Started Public Warning System Timer


אילו היה דבר קורה במכשיר סלולאר אחד הייתי מאמין שהדבר במכשיר אחד, אבל בגלל שלא היו התראות בשני קווים שונים התחלתי לחשוד.


הקו שאני מדבר עליו מתחבר ב UMTS תחת דור ה "3.5G".
התחברות מבוצעת ע"י wvdial.

ביצעתי מספר בדיקות להבין מהיכן מגיעה הבעיה בערוץ הנתונים :

ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.255.238 icmp_seq=17 Packet filtered
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
157 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 159696ms

חשוב לזכור שהכתובות אצל ספק הטלפוניה שלי הן תחת 10.144.0.0/16 המשכתי לראות מאיפה זה מגיעה וקיבלתי :
mtr --report-wide --show-ips 8.8.8.8
Start: Tue Mar 21 11:46:45 2017
HOST: pc    Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1.|-- ???      100.0  10  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 2.|-- 10.192.192.149 0.0%  10  49.7 59.7 46.8 92.0 16.7
 3.|-- 10.192.192.150 0.0%  10  48.5 64.9 47.0 92.7 18.7
 4.|-- ???      100.0  10  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0


ping 192.168.255.238
PING 192.168.255.238 (192.168.255.238) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.255.238: icmp_seq=1 ttl=253 time=285 ms
64 bytes from 192.168.255.238: icmp_seq=2 ttl=253 time=303 ms
64 bytes from 192.168.255.238: icmp_seq=3 ttl=253 time=272 ms

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
0.0.0.0     10.6.6.6    0.0.0.0     UG  0   0    0 ppp0
10.6.6.6    0.0.0.0     255.255.255.255 UH  0   0    0 ppp0

mtr --report-wide --show-ips 192.168.255.238
Start: Tue Mar 21 11:40:55 2017
HOST: pc     Loss%  Snt  Last  Avg Best Wrst StDev
 1.|-- ???       100.0  10  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
 2.|-- 10.192.192.149  0.0%  10  51.1 52.2 48.7 55.9  2.4
 3.|-- 192.168.255.238 0.0%  10  57.2 63.5 50.1 93.7 16.0

sudo nmap -sV 192.168.255.238 

Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2017-03-21 11:37 IST
Nmap scan report for 192.168.255.238
Host is up (0.064s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT   STATE  SERVICE   VERSION
5222/tcp filtered xmpp-client

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 294.32 seconds


חמוש במידע הזה שהבעיה היא על קו אחד לפחות , לקחתי קו של חברה מתחרה ובדקתי אם אני יכול להרים חיבור ppp או לא, לא הייתה שום בעייה.

לאחר חצי יום שלא הייתה גלישה פניתי לשירות לקוחות במייל ובטלפון.

בטלפון הגעתי לנציג שירות שהפליא אותי בנפלאות הידע המזהיר כאשר נאמר לי שה IP הוא קשור ל wi-fi (לא משנה שזה RAN שונה לחלוטין ואין פה שום wi-fi מעורב) , ולאחר מכן שאין בכלל IP בגלישה סלולארית ושזה בכלל בלתי אפשרי.

לא משנה ששלחתי קובץ pcap  ויש לי כתובת IP (שמגיבה כמו גדולה בתוך הרשת שלהם)

צילום מסך :
לאחר שלא הסתדרתי עם ספק הטלפוניה התחלתי לגגל לגבי CB.

 ומתברר שתאוריתית ניתן לקבל את זה דרך gammu (לא פלא , gammu יודע לעשות המון דברים גם ככה) :
פה יש תסריט דרך gist : 

את התסריט אפשר לעטוף בדיוק כמו שעשיתי לפרסר ההודעות.כמובן שהתסריט יכול לעבוד רק עם ספק הטלפוניה לא עובד בצורה עקומה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה