יום ראשון, אפריל 05, 2009

אין לי מזל (יותר מדי באגים)

היום הוכחתי את זה שוב פעם - יש לי מזל נאחס.
נראה לי שאם מגגלים על חוסר מזל תמצאו את התמונה שלי , אין לי דרך לתאר את זה אבל כמות הבאגים שקורים לי (שאני נתקל בהם הם פשוט לא רצינים) מתוארת בתור איזה שהיא תופעה.
רק לי יכולים לקרות כל הצרות וכשהצרות באות הם באות ... ;-)

הרי מה ההסתברות שהטלפון שלי יעבור כביסה ? ושבדיוק היום יגמר לי המצבר ? רגע אבל ממתי יש פקקים בכבישים עוקפים ?

אני נוסע לעבודה ושומע על פקק בכביש 4 אז אני מדלג ל42 איך שאני עולה עליו כביש 4 מתפנה ויש תאונה ברמזור מולי.
טוב נו לפחות אחרי זה יהיה יותר טוב ? יש פקק בגאה אני חותך מבר אילן אז אם הנאחס שלי יש פקק בבר אילן.
וזהוא בוקר סטאנדרטי בשבילי .

היום , סתם בשביל הקטע גיגלתי את השם השלי והתחלתי לצחוק:
קרוב ל37% מהתוצאות הם בנושאי באגים (כן כן אני משועמם ואני מדווח באגים ולפעמים אפילו שולח תיקונים) אפשר עוד לחשוב שזה הדבר היחידי שלי לעשות כל היום להתקל בבאגים.

הרי מה הסתברות שדווקה אני אגרום לJOGL לשגיאת segmentation fault , או אולי שאני אגרום ל glibc להתרסק ?
אבל שנייה מה ההסתברות שדווקה לי המודול של כרטיס הwi-fi יקבל sig11 ?

עזבו אותך מQA אם אני אשתמש ב 5 בתוכנה איזשהוא באג הזוי יקפוץ (ולא אני לא מדבר על פיקסל סורר אלא על סוג הבאגים המעצבנים שלוקח שנה לתקן).

אפילו כשאני כתבתי את הפוסט הזה הדפדפן התרסק 4 פעמים (טוב נו זה KDE ;-) ).
בכישרון הרב שלי הצלחתי לגרום לסביבת .NET להתרסק (טוב נו זה לא חוכמה) אבל זה שטויות .
מה דעתכם על לרסק את מנוע ה PHP5 באמצעות שאילתה פשוטה ?

מי שלא מאמין אז :

gdb php core
GNU gdb 6.8-debian
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.

License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.

There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
and
"show warranty" for details.

This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu"...

warning: Can't read pathname for load map: Input/output error.
Reading symbols from /lib/libcrypt.so.1...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libcrypt-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libcrypt.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libz.so.1...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libz.so.1.2.3.3...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libz.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libpanel.so.5...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libpanel.so.5
Reading symbols from /lib/libncurses.so.5...done.
Loaded symbols for /lib/libncurses.so.5
Reading symbols from /usr/lib/libssl.so.0.9.8...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libssl.so.0.9.8...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libssl.so.0.9.8
Reading symbols from /usr/lib/libdb-4.6.so...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libdb-4.6.so.debug...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libdb-4.6.so
Reading symbols from /lib/libbz2.so.1.0...done.
Loaded symbols for /lib/libbz2.so.1.0
Reading symbols from /usr/lib/libpcre.so.3...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libpcre.so.3.12.1...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libpcre.so.3
Reading symbols from /lib/libresolv.so.2...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libresolv-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libresolv.so.2
Reading symbols from /lib/libm.so.6...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libm-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libm.so.6
Reading symbols from /lib/libdl.so.2...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libdl-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libdl.so.2
Reading symbols from /lib/libnsl.so.1...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libnsl-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libnsl.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libgssapi_krb5.so.2...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgssapi_krb5.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libkrb5.so.3...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libkrb5.so.3
Reading symbols from /usr/lib/libk5crypto.so.3...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libk5crypto.so.3
Reading symbols from /lib/libcom_err.so.2...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libcom_err.so.2.1...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libcom_err.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libxml2.so.2...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libxml2.so.2.6.32...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxml2.so.2
Reading symbols from /lib/libc.so.6...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libc-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libc.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
Reading symbols from /lib/libpthread.so.0...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libpthread-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libpthread.so.0
Reading symbols from /lib/ld-linux-x86-64.so.2...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/ld-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libkrb5support.so.0...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libkrb5support.so.0
Reading symbols from /lib/libkeyutils.so.1...done.
Loaded symbols for /lib/libkeyutils.so.1
Reading symbols from /usr/lib/php5/20060613/curl.so...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/php5/20060613/curl.so...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/php5/20060613/curl.so
Reading symbols from /usr/lib/libcurl.so.4...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libcurl.so.4.1.0...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libcurl.so.4
Reading symbols from /usr/lib/libidn.so.11...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libidn.so.11
Reading symbols from /usr/lib/libssh2.so.1...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libssh2.so.1
Reading symbols from /usr/lib/liblber-2.4.so.2...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/liblber-2.4.so.2.1.0...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/liblber-2.4.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libldap_r-2.4.so.2...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libldap_r-2.4.so.2.1.0...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libldap_r-2.4.so.2
Reading symbols from /lib/librt.so.1...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/librt-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib/librt.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libgcrypt.so.11...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libgcrypt.so.11.4.4...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgcrypt.so.11
Reading symbols from /usr/lib/libgpg-error.so.0...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgpg-error.so.0
Reading symbols from /usr/lib/libsasl2.so.2...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libsasl2.so.2
Reading symbols from /usr/lib/libgnutls.so.26...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/libgnutls.so.26.4.6...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/libgnutls.so.26
Reading symbols from /usr/lib/libtasn1.so.3...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libtasn1.so.3
Reading symbols from /usr/lib/php5/20060613/mysql.so...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/php5/20060613/mysql.so...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/php5/20060613/mysql.so
Reading symbols from /usr/lib/libmysqlclient_r.so.15...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libmysqlclient_r.so.15
Reading symbols from /usr/lib/php5/20060613/mysqli.so...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/php5/20060613/mysqli.so...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/php5/20060613/mysqli.so
Reading symbols from /usr/lib/php5/20060613/pdo.so...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/php5/20060613/pdo.so...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/php5/20060613/pdo.so
Reading symbols from /usr/lib/php5/20060613/pdo_mysql.so...Reading symbols from /usr/lib/debug/usr/lib/php5/20060613/pdo_mysql.so...done.
done.
Loaded symbols for /usr/lib/php5/20060613/pdo_mysql.so
Reading symbols from /lib/libnss_files.so.2...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libnss_files-2.9.so...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libnss_files.so.2
Reading symbols from /lib/libgcc_s.so.1...Reading symbols from /usr/lib/debug/lib/libgcc_s.so.1...done.
done.
Loaded symbols for /lib/libgcc_s.so.1
Core was generated by `php foo.php'
.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
[
New process 8286]

#0 strlen () at ../sysdeps/x86_64/strlen.S:37
37 ../sysdeps/x86_64/strlen.S: No such file or directory.

in ../sysdeps/x86_64/strlen.S
(
gdb) bt

#0 strlen () at ../sysdeps/x86_64/strlen.S:37
#1 0x0000000000677c86 in add_assoc_string_ex (arg=0x15fea48, key=0x7f97b5f8611d "table", key_len=6,
str=0x1001fd <Address 0x1001fd out of bounds>, duplicate=1) at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend_API.c:1038

#2 0x00007f97b5f848b3 in pdo_mysql_stmt_col_meta (stmt=0x1001fd, colno=23376216, return_value=0x15fea48)
at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/ext/pdo_mysql/mysql_statement.c:593

#3 0x00007f97b6193387 in zim_PDOStatement_getColumnMeta (ht=23038996, return_value=0x15fea48, return_value_ptr=0x15fe358,
this_ptr=0x1001fd, return_value_used=1) at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/ext/pdo/pdo_stmt.c:1905

#4 0x00000000006a560d in zend_do_fcall_common_helper_SPEC (execute_data=0x7fffc3bc84f0)
at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend_vm_execute.h:200

#5 0x0000000000691b04 in execute (op_array=0x15dbde0) at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend_vm_execute.h:92
#6 0x00000000006a4f1e in zend_do_fcall_common_helper_SPEC (execute_data=0x7fffc3bc8ce0)
at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend_vm_execute.h:234

#7 0x0000000000691b04 in execute (op_array=0x15dc2f0) at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend_vm_execute.h:92
#8 0x00000000006a4f1e in zend_do_fcall_common_helper_SPEC (execute_data=0x7fffc3bc9670)
at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend_vm_execute.h:234

#9 0x0000000000691b04 in execute (op_array=0x15dc590) at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend_vm_execute.h:92
#10 0x00000000006a4f1e in zend_do_fcall_common_helper_SPEC (execute_data=0x7fffc3bc9bb0)
at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend_vm_execute.h:234

#11 0x0000000000691b04 in execute (op_array=0x15ad338) at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend_vm_execute.h:92
#12 0x000000000066dca8 in zend_execute_scripts (type=32767, retval=0x0, file_count=-1011049256)
at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/Zend/zend.c:1215

#13 0x0000000000627df8 in php_execute_script (primary_file=Cannot access memory at address 0x8000c3bc8c40
) at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/main/main.c:2044

#14 0x00000000006ed25f in main (argc=-1011039352, argv=0x7f97bb9b7d7c) at /tmp/buildd/php5-5.2.9.dfsg.1/sapi/cli/php_cli.c:1139
Current language: auto; currently asm

טוב נו איך אני הצלחתי ? יחסית פשוט סך הכל צריך להשתמש ב join כאשר באחת מהטבלאות חסר עמודות.
לאחר מכן קוראים ל


getColumnMeta על העמודות ו וולאה php5 מתרסק כמו גדול.

נבדק בגירסאות stable ו unstable בשניהם אותו הבאג.

רגע ומה לגבי לרסק את kdevelop ? או אולי את kate ?
רגע התקנתי kde4.2 האם הכל יעבור חלק ? הייתי מת :
בצורה הזוייה כלשהיא הקרנל שלי מושפע והמודול מתרסק (יש פיתצר מאוד מסוים ב kde4.2 שקורא לפונקציה שמרסקת את המודול ) :

[ 10.322377] input: Video Bus as /class/input/input6
[ 10.350380] input: PC Speaker as /class/input/input7
[ 10.366381] acer-wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras version 0.1
[ 10.374382] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 10.374382] proc_dir_entry 'VGA' already registered
[ 10.374382] Pid: 1462, comm: modprobe Tainted: P 2.6.26-1-amd64 #1
[ 10.374382]
[ 10.374382] Call Trace:
[ 10.374382] [] idr_get_new+0xb/0x28
[ 10.374382] [] proc_register+0xcb/0x14b
[ 10.374382] [] proc_mkdir_mode+0x3c/0x51
[ 10.374382] [] :video:acpi_video_bus_add+0x1dc/0xcca
[ 10.374382] [] sysfs_find_dirent+0x1b/0x2f
[ 10.374382] [] acpi_device_probe+0x43/0x90
[ 10.374382] [] driver_probe_device+0xd0/0x14d
[ 10.374382] [] __driver_attach+0x46/0x6d
[ 10.374382] [] __driver_attach+0x0/0x6d
[ 10.374382] [] bus_for_each_dev+0x44/0x6f
[ 10.374382] [] bus_add_driver+0xb4/0x203
[ 10.374382] [] driver_register+0x8d/0x101
[ 10.374382] [] :video:acpi_video_init+0x3c/0x5f
[ 10.374382] [] sys_init_module+0x190e/0x1aa4
[ 10.374382] [] acpi_bus_register_driver+0x0/0x3b
[ 10.374382] [] system_call_after_swapgs+0x8a/0x8f

רגע אבל בוא ננסה לכבות את המחשב ו ... (אז kde אמר שהוא מתכבה אבל מי כבר מאמין לו ) -

רגע אבל מה ACPI ?


Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.004000] Memory: 888804k/916032k available (2226k kernel code, 26832k reserved, 1082k data, 392k init)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.084149] Calibrating delay using timer specific routine.. 3195.94 BogoMIPS (lpj=6391895)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.084219] Security Framework initialized
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.084226] SELinux: Disabled at boot.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.084231] Capability LSM initialized
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.084394] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085282] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085712] Mount-cache hash table entries: 256
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085928] Initializing cgroup subsys ns
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085933] Initializing cgroup subsys cpuacct
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085937] Initializing cgroup subsys devices
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085966] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085970] CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085973] CPU 0/0 -> Node 0
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085988] CPU: Physical Processor ID: 0
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.085990] CPU: Processor Core ID: 0
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.086949] ACPI: Core revision 20080321
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.144009] CPU0: AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50 stepping 02
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.144009] Using local APIC timer interrupts.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.148009] Detected 12.468 MHz APIC timer.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.148009] Booting processor 1/1 ip 6000
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.156009] Initializing CPU#1
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.156009] Calibrating delay using timer specific routine.. 3192.03 BogoMIPS (lpj=6384074)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.156009] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.156009] CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.156009] CPU 1/1 -> Node 0
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.156009] CPU: Physical Processor ID: 0
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.156009] CPU: Processor Core ID: 1
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.156009] AMD C1E detected late. Force timer broadcast.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.236016] CPU1: AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50 stepping 02
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.236031] Brought up 2 CPUs
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.236035] Total of 2 processors activated (6387.98 BogoMIPS).
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.240015] net_namespace: 1224 bytes
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.240015] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.240015] NET: Registered protocol family 16
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.240015] TOM: 0000000040000000 aka 1024M
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.240015] ACPI: bus type pci registered
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.240015] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 7
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.240015] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.240015] PCI: Using MMCONFIG at e0000000 - e07fffff
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.240015] PCI: Using configuration type 1 for base access
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.243838] ACPI Error (dsobject-0501): Package List length (1) larger than NumElements count (0), truncated
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.243844] [20080321]
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.243926] ACPI Error (dsobject-0501): Package List length (1) larger than NumElements count (0), truncated
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.243931] [20080321]
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.265419] ACPI: Interpreter enabled
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.265422] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.265442] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.275840] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.387847] ACPI: EC: GPE = 0x10, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.387847] ACPI: EC: driver started in interrupt mode
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.387847] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.387847] PCI: Transparent bridge - 0000:00:14.4
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 10 11) *0, disabled.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 10 11) *0, disabled.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 10 11) *0, disabled.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 10 11) *0, disabled.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 10 11) *0, disabled.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 10 11) *0, disabled.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 10 11) *0, disabled.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 10 11) *0, disabled.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKU] (IRQs 3 4 5 7) *0, disabled.
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] pnp: PnP ACPI init
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.399848] ACPI: bus type pnp registered
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.403848] pnp 00:09: mem resource (0xe0000-0xfffff) overlaps 0000:00:04.0 BAR 8 (0x0-0xfffff), disabling
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.403848] pnp 00:09: mem resource (0x0-0xfff) overlaps 0000:00:04.0 BAR 8 (0x0-0xfffff), disabling
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.403848] pnp 00:09: mem resource (0xe0000-0xfffff) overlaps 0000:00:04.0 BAR 9 (0x0-0xfffff), disabling
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.403848] pnp 00:09: mem resource (0x0-0xfff) overlaps 0000:00:04.0 BAR 9 (0x0-0xfffff), disabling
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.403848] pnp 00:09: mem resource (0xe0000-0xfffff) overlaps 0000:00:05.0 BAR 8 (0x0-0xfffff), disabling
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.403848] pnp 00:09: mem resource (0x0-0xfff) overlaps 0000:00:05.0 BAR 8 (0x0-0xfffff), disabling
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.403848] pnp 00:09: mem resource (0x0-0xfff) overlaps 0000:00:12.0 BAR 6 (0x0-0x7ffff), disabling
Apr 5 20:25:36 midgard kernel: [ 0.403848] pnp 00:09: mem resource (0x0-0xfff) overlaps 0000:01:05.0 BAR 6 (0x0-0x1ffff), disabling


מעניין איזה באגים אני אמצע מחר ?

הערה אני שונא באגים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה