יום ראשון, יוני 28, 2020

DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS is no longer unix:path=/run/user/$(id -u)/bus

לאחר ששידרגתי את systemd  ו plasma גיליתי שצורת משתנה הסביבה DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS השתנתה,  וחלק מהתסריטים שלי כבר לא יכולים לשלוח התראות לסביבה הגרפית.

בעבר המשתנה היה פשוט :

DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/$(id -u)/bus

אבל עכשיו הוא קיבל פורמט אחר   :

DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:abstract=/tmp/dbus-RANDOM,guid=UUID

הפתרון הנוכחי שלי הוא לנסות לגלות את משתנה הסביבה מ plasma :

eval $(grep -z DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS /proc/$(pgrep -u username plasma_session)/environ ) 


לא מצאתי איפה הפורמט הזה מוגדר ברמת המערכת ומדוע הוא השתנה מהמבנה , אז אני פשוט לוקח אותו ממשתני הסביבה של הממשק הגרפי אליו אנו מחוברים.
השימוש בתוך אחד מהתסריטים שלי  נראה כך :

#Send on screen notification when doorbell notification had arrived
#Copyright (c) 2017 Boris Shtrasman
#Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
#of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
#in the Software without restriction, including without limitation the rights
#to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
#copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
#furnished to do so, subject to the following conditions:

#The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
#copies or substantial portions of the Software.

#THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
#IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
#FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
#AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
#LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
#OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
#SOFTWARE.

function notify_all_users()
{
   users=($(who | sed -nr "s/([a-z]*)[ \t]*.*\((:[^)]+)\).*/\1,\2/p" | sort|uniq))
   summery=$1
   text=$2
   for i in "${users[@]}"
   do
    user=$(echo $i | cut -d',' -f1)
    [ "root" == $user ] && continue
    screen=$(echo $i|cut -d',' -f2)
    id=$(id -u $user)
    #begin with a pre systemd 245 value
    DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/$id/bus
    #get dbus for plasma
    [[ ! -z "ps aux | grep plasma_session|grep -vvv grep" ]] && eval $(grep -z DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS /proc/$(pgrep -u user plasma_session)/environ )
    #get dbys for gnome sessions
    [[ ! -z "ps aux | grep gnome_session|grep -vvv grep" ]] && eval $(grep -z DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS /proc/$(pgrep -u user gnome_session)/environ )
    #send an alert for each user that a door bell had been activated , 
    screen -Dm sudo -u $user /bin/bash -c "DISPLAY=$screen DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS /usr/bin/notify-send -t 15000 -i /usr/share/home/doorbell.png -u critical \"$summery\" \"$text\""
  
   done
} 

אין תגובות:

פרסום תגובה