יום שני, ינואר 14, 2019

מתן אפשרות ל SSLKEYLOGFILE עבור תוכנות שמשתמשות ב libnss3

ב libnss3 נוסף פיטצר שחוסם את האפשרות להשתמש במשתנה הסביבה SSLKEYLOGFILE.

על מנת להחזיר את האפשרות יש לבנות את החבילה מחדש עם הדגל NSS_ALLOW_SSLKEYLOGFILE=1.

בגלל שאני רציתי חיים קלים הורדתי את חבילת הדביאן דרך apt-get source וערכתי את קובץ הבנייה והchangelog.

בשביל שתהיה חבילה חדשה (שתדרס בעידכון הבא).

בצורת patch זה יראה כך:

From 059aaee993008fabee5fec9f6fe869b6aa04b635 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: user <user>
Date: Mon, 14 Jan 2019 19:22:25 +0200
Subject: [PATCH] allow SSLKEYLOGFILE

---
 debian/changelog | 6 ++++++
 debian/rules   | 1 +
 2 files changed, 7 insertions(+)

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index a0e1be1..7758b34 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,3 +1,9 @@
+nss (2:3.41-2) unstable; urgency=medium
+
+ * NSS_ALLOW_SSLKEYLOGFILE=1.
+
+ -- User  Mon, 11 Jan 2019 14:13:39 +0900
+
 nss (2:3.41-1) unstable; urgency=medium
 
  * New upstream release.
diff --git a/debian/rules b/debian/rules
index 880a07e..3804c2f 100755
--- a/debian/rules
+++ b/debian/rules
@@ -108,6 +108,7 @@ override_dh_auto_build:
        MOZILLA_CLIENT=1 \
        NSPR_INCLUDE_DIR=/usr/include/nspr \
        NSPR_LIB_DIR=/usr/lib/$(DEB_HOST_MULTIARCH) \
+        NSS_ALLOW_SSLKEYLOGFILE=1\
        BUILD_OPT=1 \
        NS_USE_GCC=1 \
        OPTIMIZER="$(CFLAGS) $(CPPFLAGS)" \
-- 
2.20.1

את החבילה בונים מחדש ע"י debuild -i -us -uc -b
ומתקינים ע"י dpkg -i *.deb

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה