יום שלישי, מרץ 06, 2018

skype4linux version 17

לפני תקופה פרסמתי על הניסיון שלי עם snap ו skype4linux.

השבוע בעקבות מתקפת מניעת השירות בדקתי שוב את המערכת, אם אין טלפוניה לפחות נשתמש בסקייפ הייכן שיש Wi-Fi ו חיבור קווי.

התקנתי גירסה 8.17.76.1 (17) :


$snap info skype
name:   skype
summary:  One Skype for all your devices. New features. New look. All Skype.
publisher: skype
contact:  https://www.skype.com/
license:  unknown
description: |
 Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice
 or video call – all for free, no matter what device they use Skype on. Skype
 is available on phones, tablets, PCs, Macs and Linux.
 
 • Video calls – Don’t just hear the cheers, see it! Get together with 1
 or 24 of your friends and family on a video call. Watch your everyone’s
 smiles and cries when you tell them “We’re engaged!!!"
 
 • Chat – Reach people instantly. Send messages to your friends, liven up
 conversations with emoticons and Mojis, or create a group chat to make weekend
 plans with up to 300 people.
 
 • Share – Do more together. Easily share your screen, photos, videos,
 documents, and files with your family and friends. Unlike email, Skype will
 transfer up to 300MB per file.
 
 • Voice calls – Camera shy? Make voice calls to anyone on Skype. You can
 also call mobile and landlines at low rates.
snap-id: 
 commands:
 - skype
tracking:      insider/stable
installed:      8.17.76.1 (17) 109MB classic
refreshed:      2018-02-21 13:01:41 +0200 IST
channels:              
 stable:      8.16.0.4 (16) 109MB classic
 candidate:     ↑          
 beta:       ↑          
 edge:       ↑          
 insider/stable:  8.17.76.1 (17) 109MB classic
 insider/candidate: ↑          
 insider/beta:   ↑          
 insider/edge:   ↑        

את האפליקציה מתקינים בצורה זו:

user@pc:~$ sudo snap install --classical skype

או בצורה הזו (גירסת האינסיידר)

user@pc:~$ sudo snap install --channel=insider/stable --classic skype


ניתן להפעיל את סקייפ כך :
user@pc:~$ snap run skype

או לבחור מהmenu (אם ה .desktop הותקן כמו שצריך). 

בגירסה זו שיתוף המסך התחיל לעבוד כמו שצריך (אני הצד היוזם) וזה גם מוצג בצורה ברורה, רק שהצליחו לשבור את העברת הקבצים שכבר עבדה בגרסת ה insider 16. למעשה הצד השני לא היה מודה כאשר השתמשתי בגירסת הsnap (מה שמעיד על איכות השיחה ).

על מנת לשחזר את הריסוק של הוספת קבצים, יש להקים שיחה קולית, ולאחר כ 60 שניות ללחוץ פעמים על כפתור הוספת המדיה פעמיים.

לצערי חוויות השימוש אינה עדיין כמו בווינדוס (ריסוקים) וגם הממשק עדיין שונה ומרגיש לא טבעי (לאחר שימוש ארוך תחת וינדוס).

שימוש בכרומיום:

אני מנחש שהתוכנה משתמשת בפרוייקט כרומיום, ההנחה שלי שמדובר על קשר מתבססת על העובדה כי כאשר סקייפ מתרסק הוא מציג מסלולים המכילים את המילה chromium.

כמו כן ש strings מציג רשימת פונקציות שמכילות את השם chrome , ושיש קבצים/קישורים הקשורים לפרוייקט כרומיום.

מעניין אם גם גירסת הווינדוס של סקייפ מתבססת על קוד של דפדן אחר :D

רשימת הפונקציות :

_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome24GetUserPicturesDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZTVN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterE
_ZN6chrome15kReadmeFilenameE
_ZN6chrome24kSingletonSocketFilenameE
_ZN6chrome15kCRLSetFilenameE
_ZN6chrome18kMediaCacheDirnameE
_ZN6chrome20RegisterPathProviderEv
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostC1EPN7content16BrowserPpapiHostEii
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterD1Ev
_ZN6chrome13kCacheDirnameE
_ZN6chrome29GetUserDownloadsDirectorySafeEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHost25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterD0Ev
_ZN6chrome27GetDefaultUserDataDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome21GetUserCacheDirectoryERKN4base8FilePathEPS1_
_ZN6chrome22kSingletonLockFilenameE
_ZN6chrome12PathProviderEiPN4base8FilePathE
_ZN6chrome30SetInvalidSpecifiedUserDataDirERKN4base8FilePathE
_ZTVN6chrome18PepperFlashDRMHostE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryC2EPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterC2Ev
_ZN6chrome14kWebAppDirnameE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost24GetLocalDataRestrictionsEN5ppapi4host19ReplyMessageContextERK4GURLS6_
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterD2Ev
_ZN6chrome19kLocalStorePoolNameE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterD0Ev
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterC2EiRKN4base8FilePathERK4GURLPN5ppapi4host9PpapiHostE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost24OnGetLocalTimeZoneOffsetEPN5ppapi4host18HostMessageContextERKN4base4TimeE
_ZN6chrome26kPepperFlashPluginFilenameE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost16OnUpdateActivityEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHost26OnHostMsgMonitorIsExternalEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterD0Ev
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterC1EiRKN4base8FilePathERK4GURLPN5ppapi4host9PpapiHostE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostD2Ev
_ZN6chrome31kSupervisedUserSettingsFilenameE
_ZN6chrome16kGCMStoreDirnameE
_ZN6chrome16ShowColorChooserEPN7content11WebContentsEj
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHost20OnHostMsgGetDeviceIDEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome22GetUserVideosDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome19kLocalStateFilenameE
_ZN6chrome27kOfflinePageArchviesDirnameE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter27OpenPluginPrivateFileSystemEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter28OverrideTaskRunnerForMessageERKN3IPC7MessageE
_ZN6chrome18kChannelIDFilenameE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterD2Ev
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterC2EiPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZN6chrome25kExtensionsCookieFilenameE
_ZTVN6chrome22PepperFlashBrowserHostE
_ZN6chrome25GetUserDownloadsDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome25kSafeBrowsingBaseFilenameE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostD0Ev
_ZN6chrome27kResetPromptMementoFilenameE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter28OverrideTaskRunnerForMessageERKN3IPC7MessageE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterD2Ev
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostC1EPN7content16BrowserPpapiHostEii
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilter25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome24kSingletonCookieFilenameE
_ZN6chrome29kExtensionActivityLogFilenameE
_ZN6chrome25kCustomDictionaryFileNameE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterC1EiPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostD0Ev
_ZTVN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterE
_ZN6chrome15kCookieFilenameE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter22OnMsgIsFormatAvailableEPN5ppapi4host18HostMessageContextEjj
_ZTVN6chrome25PepperBrokerMessageFilterE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilter28OverrideTaskRunnerForMessageERKN3IPC7MessageE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostC2EPN7content16BrowserPpapiHostEii
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHost20OnHostMsgGetHmonitorEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome32kThemePackMaterialDesignFilenameE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryD2Ev
_ZN6chrome31kNetworkPersistentStateFilenameE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter6CreateEiPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZN6chrome18kThemePackFilenameE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryD1Ev
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter22OnMsgGetSequenceNumberEPN5ppapi4host18HostMessageContextEj
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostD2Ev
_ZN6chrome27kOfflinePageMetadataDirnameE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterD1Ev
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilter11OnIsAllowedEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome20kPreferencesFilenameE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter13OnMsgReadDataEPN5ppapi4host18HostMessageContextEjj
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter25OnMsgRegisterCustomFormatEPN5ppapi4host18HostMessageContextERKSs
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter14OnMsgWriteDataEPN5ppapi4host18HostMessageContextEjRKSt6vectorIjSaIjEERKS5_ISsSaISsEE
_ZN6chrome30GetInvalidSpecifiedUserDataDirEv
_ZN6chrome26kSecurePreferencesFilenameE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostC2EPN7content16BrowserPpapiHostEii
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryD0Ev
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostD1Ev
_ZN6chrome39kProtectedPreferencesFilenameDeprecatedE
_ZN6chrome21GetUserMusicDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterC1Ev
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost26OnGetLocalDataRestrictionsEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome25GetUserDocumentsDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactory18CreateResourceHostEPN5ppapi4host9PpapiHostEiiRKN3IPC7MessageE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryC1EPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZTVN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryE
_ZN6chrome17kFirstRunSentinelE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter16OnOpenFileSystemEPN5ppapi4host18HostMessageContextE33PP_IsolatedFileSystemType_Private
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterD1Ev
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostD1Ev
_ZN6chrome22ProcessNeedsProfileDirERKSs
_ZN6chrome21kServiceStateFileNameE


ואיזכורים של הפרוייקט :

strings /snap/skype/17/usr/share/skypeforlinux/skypeforlinux |grep chromium
 
org.chromium.externalclearkey
chromium-browser
'getMatchedCSSRules()' is deprecated. For more help, check https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=437569#c2
chromium-browser.desktop
Request throttled. Visit http://dev.chromium.org/throttling for more information.
text/vnd.chromium.ftp-dir
disable-2d-canvas-image-chromium
disable-pepper-3d-image-chromium
disable-webgl-image-chromium
enable-webgl-image-chromium
chromium/x-file-system-files
Your system is broken: dlsym doesn't work! This has been reported to be caused by Nvidia's libGL. You should expect time related functions to misbehave. http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=16800
Please read https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md.
app=chromium
No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --
x-chromium-appcache-fallback-override
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/
org.chromium.Error.NoResponse
/org/chromium/bluetooth_profile/
org.chromium.Error.InvalidArguments
org.chromium.Error.Failed
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.UnknownDevice
org.chromium.BluetoothDevice
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.UnknownDescriptor
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.UnknownAdapter
/org/chromium/bluetooth_agent
org.chromium.Error.NoResponse
/org/chromium/bluetooth_advertisement/
org.chromium.Error.UnexpectedResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.UnknownCharacteristic
disable_chromium_framebuffer_multisample
max_copy_texture_chromium_size_1048576
max_copy_texture_chromium_size_262144
 Aborting now. See https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md.
../../third_party/leveldatabase/env_chromium.cc
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/font-roboto/roboto.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-announcer/iron-a11y-announcer-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-announcer/iron-a11y-announcer.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-keys-behavior/iron-a11y-keys-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-keys-behavior/iron-a11y-keys-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-keys/iron-a11y-keys-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-keys/iron-a11y-keys.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-autogrow-textarea/iron-autogrow-textarea-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-autogrow-textarea/iron-autogrow-textarea.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-behaviors/iron-button-state-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-behaviors/iron-button-state.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-behaviors/iron-control-state-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-behaviors/iron-control-state.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-checked-element-behavior/iron-checked-element-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-checked-element-behavior/iron-checked-element-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-collapse/iron-collapse-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-collapse/iron-collapse.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-dropdown/iron-dropdown-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-dropdown/iron-dropdown-scroll-manager-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-dropdown/iron-dropdown-scroll-manager.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-dropdown/iron-dropdown.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-fit-behavior/iron-fit-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-fit-behavior/iron-fit-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/classes/iron-flex-layout-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/classes/iron-flex-layout.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/classes/iron-shadow-flex-layout-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/classes/iron-shadow-flex-layout.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/iron-flex-layout-classes.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/iron-flex-layout.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-form-element-behavior/iron-form-element-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-form-element-behavior/iron-form-element-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icon/iron-icon-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icon/iron-icon.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/av-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/communication-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/device-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/hardware-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/image-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/iron-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/notification-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/places-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/social-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-iconset-svg/iron-iconset-svg-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-iconset-svg/iron-iconset-svg.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-input/iron-input-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-input/iron-input.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-list/iron-list-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-list/iron-list.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-location/iron-location-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-location/iron-location.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-location/iron-query-params-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-location/iron-query-params.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-media-query/iron-media-query-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-media-query/iron-media-query.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-menu-behavior/iron-menu-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-menu-behavior/iron-menu-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-menu-behavior/iron-menubar-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-menu-behavior/iron-menubar-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-meta/iron-meta-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-meta/iron-meta.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-focusables-helper-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-focusables-helper.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-backdrop-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-backdrop.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-manager-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-manager.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-pages/iron-pages-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-pages/iron-pages.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-range-behavior/iron-range-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-range-behavior/iron-range-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-resizable-behavior/iron-resizable-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-resizable-behavior/iron-resizable-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-scroll-target-behavior/iron-scroll-target-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-scroll-target-behavior/iron-scroll-target-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-scroll-threshold/iron-scroll-threshold-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-scroll-threshold/iron-scroll-threshold.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-multi-selectable-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-multi-selectable.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selectable-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selectable.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selection-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selection.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selector-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selector.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/iron-test-helpers.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/mock-interactions.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/mock-interactions.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/test-helpers.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/test-helpers.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-validatable-behavior/iron-validatable-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-validatable-behavior/iron-validatable-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/fade-in-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/fade-in-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/fade-out-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/fade-out-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/hero-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/hero-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/opaque-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/opaque-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/scale-down-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/scale-down-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-down-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-down-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-bottom-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-bottom-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-left-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-left-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-right-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-right-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-top-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-top-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-left-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-left-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-right-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-right-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-up-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-up-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/transform-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/transform-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animatable-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animatable-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animatable-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animatable.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animated-pages-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animated-pages.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animation-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animation-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animation-runner-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animation-runner-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-shared-element-animatable-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-shared-element-animatable-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-shared-element-animation-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-shared-element-animation-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/web-animations.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-button-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-button-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-checked-element-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-checked-element-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-inky-focus-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-inky-focus-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-ripple-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-ripple-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-button/paper-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-button/paper-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-checkbox/paper-checkbox-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-checkbox/paper-checkbox.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog-behavior/paper-dialog-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog-behavior/paper-dialog-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog-behavior/paper-dialog-common.css
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog-behavior/paper-dialog-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog/paper-dialog-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog/paper-dialog.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-drawer-panel/paper-drawer-panel-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-drawer-panel/paper-drawer-panel.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dropdown-menu/paper-dropdown-menu-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dropdown-menu/paper-dropdown-menu-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dropdown-menu/paper-dropdown-menu-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dropdown-menu/paper-dropdown-menu.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-fab/paper-fab-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-fab/paper-fab.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-header-panel/paper-header-panel-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-header-panel/paper-header-panel.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-icon-button/paper-icon-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-icon-button/paper-icon-button-light-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-icon-button/paper-icon-button-light.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-icon-button/paper-icon-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-addon-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-addon-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-char-counter-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-char-counter.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-container-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-container.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-error-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-error.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-textarea-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-textarea.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-icon-item-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-icon-item.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-body-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-body.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-listbox/paper-listbox-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-listbox/paper-listbox.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-material/paper-material-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-material/paper-material-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-material/paper-material.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu-button/paper-menu-button-animations-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu-button/paper-menu-button-animations.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu-button/paper-menu-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu-button/paper-menu-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-menu-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-menu-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-menu.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-submenu-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-submenu.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-progress/paper-progress-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-progress/paper-progress.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-radio-button/paper-radio-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-radio-button/paper-radio-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-radio-group/paper-radio-group-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-radio-group/paper-radio-group.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-ripple/paper-ripple-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-ripple/paper-ripple.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-slider/paper-slider-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-slider/paper-slider.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-lite-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-lite.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/classes/shadow-layout.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/classes/shadow.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/classes/typography.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/color.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/default-theme.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/paper-styles-classes.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/paper-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/shadow.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/typography.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tab-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tab.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tabs-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tabs-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tabs.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-toggle-button/paper-toggle-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-toggle-button/paper-toggle-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-toolbar/paper-toolbar-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-toolbar/paper-toolbar.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tooltip/paper-tooltip-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tooltip/paper-tooltip.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-micro-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-micro.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-mini-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-mini.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer.html
chromium/x-web-custom-data
chromium/x-webkit-paste
chromium/x-pepper-custom-data
chromium/x-renderer-taint
chromium/filename
.org.chromium.Chromium.XXXXXX
org.chromium.Chromium
../../net/quic/chromium/quic_chromium_client_session.cc
../../net/quic/chromium/crypto/channel_id_chromium.cc
../../net/quic/chromium/quic_chromium_client_stream.cc
../../net/quic/chromium/bidirectional_stream_quic_impl.cc
../../net/quic/chromium/quic_http_stream.cc
../../net/quic/chromium/quic_chromium_packet_reader.cc
../../net/quic/chromium/quic_chromium_alarm_factory.cc
../../net/quic/chromium/quic_address_mismatch.cc
../../net/quic/chromium/crypto/proof_verifier_chromium.cc
../../net/quic/chromium/quic_stream_factory.cc
chromium_vfs
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/base/bind_helpers.h
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/content/public/browser/browser_thread.h
/tmp/chromium-upload-XXXXXXXXXXXXXXXX
 // See: https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=25916
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_job_manager.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/printer_query.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/printing_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_broker_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_flash_browser_host.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_flash_clipboard_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_flash_drm_host.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_isolated_file_system_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/widevine_cdm_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/speech/tts_message_filter.cc
/etc/chromium/policies
/etc/chromium/native-messaging-hosts
/usr/share/chromium/extensions
org.chromium.externalclearkey
org.chromium.externalclearkey.decryptonly
org.chromium.externalclearkey.fileiotest
org.chromium.externalclearkey.initializefail
org.chromium.externalclearkey.crash
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_shared_memory_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/printing/print_web_view_helper.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/tts_dispatcher.cc
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/base/memory/linked_ptr.h
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/third_party/skia/include/core/SkBitmap.h
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/content/public/browser/web_ui_message_handler.h
../../chromium_src/chrome/browser/icon_loader.cc
../../chromium_src/chrome/browser/extensions/global_shortcut_listener.cc
../../chromium_src/chrome/browser/extensions/global_shortcut_listener_x11.cc
../../chromium_src/chrome/browser/media/native_desktop_media_list.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_job.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_job_worker.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_preview_message_handler.cc
../../chromium_src/chrome/browser/process_singleton_posix.cc
../../chromium_src/chrome/browser/speech/tts_linux.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_flash_font_file_host.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_flash_fullscreen_host.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_flash_menu_host.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_flash_renderer_host.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/spellchecker/spellcheck_worditerator.cc
../../chromium_src/components/pdf/renderer/pepper_pdf_host.cc
../../chromium_src/chrome/browser/icon_loader_auralinux.cc
../../chromium_src/chrome/browser/certificate_manager_model.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_view_manager_base.cc

תגובה 1:

 1. היה על סקייפ בדיוק דיון בקבוצת הטלגרם של המקור. אתה מוזמן להצטרף.

  השבמחק