יום חמישי, מרץ 08, 2018

bluetooth dun rfcomm wvdial

אם יש לכם חבילת דאטא שאתם משלמים עליה ואתם לא מנצלים אותה אתם מאפשרים לספק התקשורת להתרגל לאי אספקת חבילות גלישה.

לאחר השדרוג האחרון, התחברות לאינטרנט באמצעות DUN הפסיקה לעבוד תחת Network Manager.

אני מניח שהאשמה היא על modem-manger מכיוון שכאשר מפעילים את mmcli הוא נכשל במשיכת מאפייני מודם.

הפתרון שמצאתי היה שימוש ב rfcomm ו wvdial.

יש לאתר את ה MAC של הרכיב שדרכו נתחבר :

hcitool scan
Scanning ...
    MAC    Nokia-6310i

יש לאתר את הערוץ עליו יש DUN , את זה אפשר לעשות בצורה הבאה :

sdptool browse MAC|grep -E 'Service Name:|Channel:'
Service Name: SIM Access
  Channel: 21
Service Name: Dial-Up Networking
  Channel: 1


יש להתחבר לערוץ בצורה הבאה :
rfcomm connect hci0 MAC 1
יש להכין הגדרות התחברות בקובץ /etc/wvdial.conf
[Dialer rfcomm0]
Phone = *99***1#
Stupid Mode = 1
Dial Command = ATDT
Modem = /dev/rfcomm0
#Modem = /dev/ttyACM1
ISDN = 0
Baud = 115200
Init1 = ATZ
#Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
#Init3 = ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
ISDN = 0
Modem Type = Analog Modem
Init2 =ATE0
Init3 =AT+CGDCONT=1,"IP","internet";

החלק השלישי ב Init3 הוא ה APN של חבילת ה דאטא שלכם.

הפעלה ע"י wvdial :
user@pc:~$ sudo screen wvdial rfcomm0


.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה