יום ראשון, ינואר 31, 2016

מפה חופשית (צילומי אוויר ולווין)

יצא לי לא פעם לדבר עלMapQuest לטוב ולרע אבל יצא שהצגתי איך מתחברים לזה ומשתמשים.
במערכת ה GIS שלכם פשוט כוונו את התוכנה למשוך מידע מהשרתים של MapQuest ותקבלו משהוא בסגנון :
לא יודע למה יש שם את החור באזור הארקטי ,

יש שני רמות של מידע ב MapQuest שאני משתמש - מיפוי אווירי ומפות רגילות.

הכתובות של ה CDN למיפוי אווירי -

otile*.mqcdn.com//tiles/1.0.0/sat/{zoomLevel}/{x}/{y}.png

הכתובות של ה CDN למיפוי רגיל -

otile*.mqcdn.com//tiles/1.0.0/map/{zoomLevel}/{x}/{y}.png


קוד המקור לקובץ ההגדרות :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
   This xml file is free software licensed under the GNU LGPL. You can
   find a copy of this license in LICENSE.txt in the top directory of
   the source code.
-->
<dgml xmlns="http://edu.kde.org/marble/dgml/2.0">
 <document>
  <head>
   <!-- The license here applies to the actual map content, not this dgml file. See the license header above for the dgml file license -->
   <!-- The content that this license refers to is not distributed with this package -->
   <license short="Data, imagery and map information provided by MapQuest, OpenStreetMap and contributors, ODbL">Data, imagery and map information provided by MapQuest, OpenStreetMap and contributors, ODbL</license>
   <name>Mapquest tile server</name>
   <target>earth</target>
   <theme>mapquest</theme>
   <icon pixmap="mapquest.png"/>
   <visible>true</visible>
   <description><![CDATA[MapQuest is an online mapping company based in the United States and is wholly-owned by AOL. MapQuest is one of the pioneers in online mapping and holds a significant market share in the U.S. During the State Of The Map 2010, the company announced their support for OpenStreetMap making MapQuest the first large online mapping service to embrace OSM. ]]></description>
   <zoom>
    <minimum>  900 </minimum>
    <maximum> 3500 </maximum>
    <discrete> true </discrete>
   </zoom>
  </head>
  <map bgcolor="#000000">
   <canvas/>
   <target/>
   <layer name="mapquest" backend="texture">
    <texture name="mapnik_data" expire="31536000">
     <sourcedir format="PNG"> earth/mapquest </sourcedir>
     <tileSize width="256" height="256"/>
     <storageLayout levelZeroColumns="1" levelZeroRows="1" maximumTileLevel="19" mode="Custom"/>
     <projection name="Mercator"/>
     <downloadUrl protocol="http" host="otile1.mqcdn.com" port="80" path="/tiles/1.0.0/sat/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadUrl protocol="http" host="otile2.mqcdn.com" port="80" path="/tiles/1.0.0/sat/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadUrl protocol="http" host="otile3.mqcdn.com" port="80" path="/tiles/1.0.0/sat/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadUrl protocol="http" host="otile4.mqcdn.com" port="80" path="/tiles/1.0.0/sat/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadPolicy usage="Browse" maximumConnections="20"/>
     <downloadPolicy usage="Bulk" maximumConnections="2"/>
     <blending name="AlphaBlending"/>
    </texture>

    <texture name="tile" expire="31536000">
     <sourcedir format="PNG"> earth/mapquest/tiles </sourcedir>
     <tileSize width="256" height="256"/>
     <storageLayout levelZeroColumns="1" levelZeroRows="1" maximumTileLevel="19" mode="Custom"/>
     <projection name="Mercator"/>
     <downloadUrl protocol="http" host="otile1.mqcdn.com" port="80" path="/tiles/1.0.0/map/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadUrl protocol="http" host="otile2.mqcdn.com" port="80" path="/tiles/1.0.0/map/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadUrl protocol="http" host="otile3.mqcdn.com" port="80" path="/tiles/1.0.0/map/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadUrl protocol="http" host="otile4.mqcdn.com" port="80" path="/tiles/1.0.0/map/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadPolicy usage="Browse" maximumConnections="20"/>
     <downloadPolicy usage="Bulk" maximumConnections="2"/>
     <blending name="AlphaBlending"/>
    </texture>

   </layer>

   <layer name="standardplaces" backend="geodata">
    <geodata name="cityplacemarks">
     <sourcefile>cityplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="baseplacemarks">
     <sourcefile>baseplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="elevplacemarks">
     <sourcefile>elevplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="otherplacemarks">
     <sourcefile>otherplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="boundaryplacemarks">
     <sourcefile>boundaryplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
   </layer>
  </map>
  <settings>
   <property name="coordinate-grid">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <property name="overviewmap">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <property name="compass">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <property name="scalebar">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <group name="Places">
    <property name="places">
     <value>true</value>
     <available>true</available>
    </property>
    <property name="cities">
     <value>false</value>
     <available>false</available>
    </property>
    <property name="terrain">
     <value>false</value>
     <available>false</available>
    </property>
    <property name="otherplaces">
     <value>false</value>
     <available>false</available>
    </property>
   </group>
   <group name="Texture Layers">
    <property name="hillshading">
     <value>false</value>
     <available>true</available>
    </property>
   </group>
   <group name="Texture Layers">
    <property name="tile">
     <value>false</value>
     <available>true</available>
    </property>
   </group>


  </settings>
  <legend>
   <section name="coordinate-grid" checkable="true" connect="coordinate-grid" spacing="12">
    <heading>Coordinate Grid</heading>
   </section>
   <section name="tile" checkable="true" connect="tile" spacing="12">
    <heading>MapQuest tiles</heading>
   </section>

  </legend>
 </document>
</dgml>

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה