יום שלישי, אוקטובר 27, 2015

מפת מסלולי osm.org.il דרך marble

הייתי צריך מפת טיולים שאוכל להשתמש בה offline מכיוון שאני משתמש ב marble יצרתי קובץ טעינה עבורה. מקור התוכן הוא osm.org.il וזכויות היוצרים שייכות ל osm.

לאחר טעינה של המפה ל marble , ניתן לצפות במסלולים  ובמספר שכבות נוספות.

כברירת מחדל זה נראה כך :


אם נלך ל legend ונבחר שכבה אחרת (למשל MTB) זה יראה כך :


ועכשיו איך מקבלים את היופי הזה אצלנו במחשב?

לפי מערכת הפעלה שברשותכם  פרסו את הקובץ במקום המתאים, עבור משפחת דביאן למשל זה יהיה תחת
/usr/share/marble/data/maps/earth

הפעילו מחדש את marble,  לצערי osm.org.il לא רינדרו את המפות בזום נמוך מ 7 לכן תאלצו לחפש את המדינה בגלובוס ואז לבצע התקרבות לרמה 7.נכון להיום השרת osm.org.il מספק את השירות ,יכול להיות שבעתיד השרת יעבור מקום ואז יהיה צורך לשנות את כתובות בקובץ ה dgml

קוד המקור עבור המפה :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
   This xml file is free software licensed under the GNU LGPL. You can
   find a copy of this license in LICENSE.txt in the top directory of
   the source code.
-->
<dgml xmlns="http://edu.kde.org/marble/dgml/2.0">
 <document>
  <head>
   <!-- The license here applies to the actual map content, not this dgml file. See the license header above for the dgml file license -->
   <!-- The content that this license refers to is not distributed with this package -->
   <license short="© OpenStreetMap contributors( CC-BY-SA">© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA</license>
   <name>osm.org.il</name>
   <target>earth</target>
   <theme>osm.org.il</theme>
   <icon pixmap="osm.org.il.png"/>
   <visible>true</visible>
   <description><![CDATA[osm.org.il is a hiking server for Israel]]></description>
   <zoom>
    <minimum>  900 </minimum>
    <maximum> 3500 </maximum>
    <discrete> true </discrete>
   </zoom>
  </head>
  <map bgcolor="#000000">
   <canvas/>
   <target/>
   <layer name="osm.org.il" backend="texture">
    <texture name="mapnik_data" expire="31536000">
     <sourcedir format="PNG"> earth/osm.org.il </sourcedir>
     <tileSize width="256" height="256"/>
     <storageLayout levelZeroColumns="1" levelZeroRows="1" maximumTileLevel="19" mode="Custom"/>
     <projection name="Mercator"/>
     <downloadUrl
protocol="http" 
host="www.osm.org.il" 
port="80" 
path="/IsraelHiking/Tiles/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadPolicy usage="Browse" maximumConnections="20"/>
     <downloadPolicy usage="Bulk" maximumConnections="2"/>
    </texture>

    <texture name="routes" expire="31536000">
     <sourcedir format="PNG"> earth/routes </sourcedir>
     <tileSize width="256" height="256"/>
     <storageLayout levelZeroColumns="1" levelZeroRows="1" maximumTileLevel="19" mode="Custom"/>
     <projection name="Mercator"/>
     <downloadUrl
protocol="http" 
host="www.osm.org.il" 
port="80" 
path="/IsraelHiking/OverlayTiles/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>

    <blending name="AlphaBlending"/>
    </texture>

    <texture name="mtb" expire="31536000">
     <sourcedir format="PNG"> earth/mtb </sourcedir>
     <tileSize width="256" height="256"/>
     <storageLayout levelZeroColumns="1" levelZeroRows="1" maximumTileLevel="19" mode="Custom"/>
     <projection name="Mercator"/>
     <downloadUrl
protocol="http" 
host="www.osm.org.il" 
port="80" 
path="/IsraelHiking/mtbTiles/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>

    <blending name="AlphaBlending"/>
    </texture>

   </layer>

   <layer name="standardplaces" backend="geodata">
    <geodata name="cityplacemarks">
     <sourcefile>cityplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="baseplacemarks">
     <sourcefile>baseplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="elevplacemarks">
     <sourcefile>elevplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="otherplacemarks">
     <sourcefile>otherplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="boundaryplacemarks">
     <sourcefile>boundaryplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
   </layer>
  </map>
  <settings>
   <property name="coordinate-grid">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <property name="overviewmap">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <property name="compass">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <property name="scalebar">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <group name="Places">
    <property name="places">
     <value>true</value>
     <available>true</available>
    </property>
    <property name="cities">
     <value>false</value>
     <available>false</available>
    </property>
    <property name="terrain">
     <value>false</value>
     <available>false</available>
    </property>
    <property name="otherplaces">
     <value>false</value>
     <available>false</available>
    </property>
   </group>
   <group name="Texture Layers">
    <property name="routes">
     <value>false</value>
     <available>true</available>
    </property>
   </group>
   <group name="Texture Layers">
    <property name="mtb">
     <value>false</value>
     <available>true</available>
    </property>
   </group>


  </settings>
  <legend>
   <section name="coordinate-grid" checkable="true" connect="coordinate-grid" spacing="12">
    <heading>Coordinate Grid</heading>
   </section>
   <section name="routes" checkable="true" connect="routes" spacing="12">
    <heading>routes</heading>
   </section>
    <section name="mtb" checkable="true" connect="mtb" spacing="12">
    <heading>MTB</heading>
   </section>
 
  </legend>
 </document>
</dgml>

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה