יום שלישי, אוקטובר 27, 2015

מפת מסלולי osm.org.il דרך marble

הייתי צריך מפת טיולים שאוכל להשתמש בה offline מכיוון שאני משתמש ב marble יצרתי קובץ טעינה עבורה. מקור התוכן הוא osm.org.il וזכויות היוצרים שייכות ל osm.

לאחר טעינה של המפה ל marble , ניתן לצפות במסלולים  ובמספר שכבות נוספות.

כברירת מחדל זה נראה כך :


אם נלך ל legend ונבחר שכבה אחרת (למשל MTB) זה יראה כך :


ועכשיו איך מקבלים את היופי הזה אצלנו במחשב?

לפי מערכת הפעלה שברשותכם  פרסו את הקובץ במקום המתאים, עבור משפחת דביאן למשל זה יהיה תחת
/usr/share/marble/data/maps/earth

הפעילו מחדש את marble,  לצערי osm.org.il לא רינדרו את המפות בזום נמוך מ 7 לכן תאלצו לחפש את המדינה בגלובוס ואז לבצע התקרבות לרמה 7.



נכון להיום השרת osm.org.il מספק את השירות ,יכול להיות שבעתיד השרת יעבור מקום ואז יהיה צורך לשנות את כתובות בקובץ ה dgml

קוד המקור עבור המפה :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
   This xml file is free software licensed under the GNU LGPL. You can
   find a copy of this license in LICENSE.txt in the top directory of
   the source code.
-->
<dgml xmlns="http://edu.kde.org/marble/dgml/2.0">
 <document>
  <head>
   <!-- The license here applies to the actual map content, not this dgml file. See the license header above for the dgml file license -->
   <!-- The content that this license refers to is not distributed with this package -->
   <license short="© OpenStreetMap contributors( CC-BY-SA">© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA</license>
   <name>osm.org.il</name>
   <target>earth</target>
   <theme>osm.org.il</theme>
   <icon pixmap="osm.org.il.png"/>
   <visible>true</visible>
   <description><![CDATA[osm.org.il is a hiking server for Israel]]></description>
   <zoom>
    <minimum>  900 </minimum>
    <maximum> 3500 </maximum>
    <discrete> true </discrete>
   </zoom>
  </head>
  <map bgcolor="#000000">
   <canvas/>
   <target/>
   <layer name="osm.org.il" backend="texture">
    <texture name="mapnik_data" expire="31536000">
     <sourcedir format="PNG"> earth/osm.org.il </sourcedir>
     <tileSize width="256" height="256"/>
     <storageLayout levelZeroColumns="1" levelZeroRows="1" maximumTileLevel="19" mode="Custom"/>
     <projection name="Mercator"/>
     <downloadUrl
protocol="http" 
host="www.osm.org.il" 
port="80" 
path="/IsraelHiking/Tiles/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>
     <downloadPolicy usage="Browse" maximumConnections="20"/>
     <downloadPolicy usage="Bulk" maximumConnections="2"/>
    </texture>

    <texture name="routes" expire="31536000">
     <sourcedir format="PNG"> earth/routes </sourcedir>
     <tileSize width="256" height="256"/>
     <storageLayout levelZeroColumns="1" levelZeroRows="1" maximumTileLevel="19" mode="Custom"/>
     <projection name="Mercator"/>
     <downloadUrl
protocol="http" 
host="www.osm.org.il" 
port="80" 
path="/IsraelHiking/OverlayTiles/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>

    <blending name="AlphaBlending"/>
    </texture>

    <texture name="mtb" expire="31536000">
     <sourcedir format="PNG"> earth/mtb </sourcedir>
     <tileSize width="256" height="256"/>
     <storageLayout levelZeroColumns="1" levelZeroRows="1" maximumTileLevel="19" mode="Custom"/>
     <projection name="Mercator"/>
     <downloadUrl
protocol="http" 
host="www.osm.org.il" 
port="80" 
path="/IsraelHiking/mtbTiles/{zoomLevel}/{x}/{y}.png"/>

    <blending name="AlphaBlending"/>
    </texture>

   </layer>

   <layer name="standardplaces" backend="geodata">
    <geodata name="cityplacemarks">
     <sourcefile>cityplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="baseplacemarks">
     <sourcefile>baseplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="elevplacemarks">
     <sourcefile>elevplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="otherplacemarks">
     <sourcefile>otherplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
    <geodata name="boundaryplacemarks">
     <sourcefile>boundaryplacemarks.cache</sourcefile>
    </geodata>
   </layer>
  </map>
  <settings>
   <property name="coordinate-grid">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <property name="overviewmap">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <property name="compass">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <property name="scalebar">
    <value>true</value>
    <available>true</available>
   </property>
   <group name="Places">
    <property name="places">
     <value>true</value>
     <available>true</available>
    </property>
    <property name="cities">
     <value>false</value>
     <available>false</available>
    </property>
    <property name="terrain">
     <value>false</value>
     <available>false</available>
    </property>
    <property name="otherplaces">
     <value>false</value>
     <available>false</available>
    </property>
   </group>
   <group name="Texture Layers">
    <property name="routes">
     <value>false</value>
     <available>true</available>
    </property>
   </group>
   <group name="Texture Layers">
    <property name="mtb">
     <value>false</value>
     <available>true</available>
    </property>
   </group>


  </settings>
  <legend>
   <section name="coordinate-grid" checkable="true" connect="coordinate-grid" spacing="12">
    <heading>Coordinate Grid</heading>
   </section>
   <section name="routes" checkable="true" connect="routes" spacing="12">
    <heading>routes</heading>
   </section>
    <section name="mtb" checkable="true" connect="mtb" spacing="12">
    <heading>MTB</heading>
   </section>
 
  </legend>
 </document>
</dgml>

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה