יום ראשון, מרץ 01, 2015

תודה לשלומי

הייתי צריך לנקות קצת את הראש היום בגלל באג שאני עובד עליו, ואז וראיתי הודעה על פרוייקט אויילר ב פלאנט.

מי שלא מכיר את פרוייקט אויילר , זה אחד המקומות היותר טובים שאני מכיר לנסות דברים תוך כדי לימוד.

ההצעה שלי לפתרון השאלה איך לעשות אופטימיזציה לחישוב מספר ראשוני היא שימוש ב composition (אבל זה בא על חשבון הקצעה) :

 
#include <stdio.h>
#include <time .h>
#include <string.h>

#define mMO_NUM_LIMIT (150000000)

static char mo_tabOfPrimes[mMO_NUM_LIMIT];

void mark_numbers_as_primes()
{
  int primeIndex;
  int compositionIndex;
  int maxNumberOfElemenentsInTab;
  memset(mo_tabOfPrimes,0,sizeof(mo_tabOfPrimes));
  maxNumberOfElemenentsInTab = sizeof(mo_tabOfPrimes)/sizeof(mo_tabOfPrimes[0]);

  for (primeIndex = 2 ;primeIndex < maxNumberOfElemenentsInTab;primeIndex ++ )
  {
   if (0 != mo_tabOfPrimes[primeIndex])
   {
    continue; //any number previously markes as a composition can no be prime
   }
   //any next value will be a composition of that code
   for (compositionIndex = primeIndex + primeIndex; compositionIndex < maxNumberOfElemenentsInTab;compositionIndex = compositionIndex + primeIndex)
   {
    mo_tabOfPrimes[compositionIndex] = 1;
   }
  }
}

int is_prime(const long indexToCheck)
{
 int check ;
 if (indexToCheck > mMO_NUM_LIMIT)
 {
  return 0;
 }
 return  (0 == mo_tabOfPrimes[indexToCheck]);
}

void printFirstNPrimes(int countToPrint)
{
 long i;
 int numberOfPrimesPrintedSoFar = 0;

 for (i = 0 ;
   ( i < mMO_NUM_LIMIT) &&( numberOfPrimesPrintedSoFar < countToPrint);
   i++)
 {
  if (1 == is_prime(i))
  {
    numberOfPrimesPrintedSoFar ++;
    printf("%d/%d %d is a prime number\n",numberOfPrimesPrintedSoFar,countToPrint,i);
  }
 }
}
int main()
{
  clock_t start;
  clock_t end; 
  double time_spent;

  start = clock();
  mark_numbers_as_primes();
  end = clock();
  time_spent = (end - start) / CLOCKS_PER_SEC;
  printf("spent %lf seconds when filling %lld prime numbers\n",time_spent,mMO_NUM_LIMIT);
  printFirstNPrimes(100);
  return 0;
}

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה