יום ראשון, יולי 20, 2014

תסריט הודעות מערכת X11

עידכון: התסריט לא נתן מידע מהימן בזמן אמת. 

שימרו את הקובץ נגיד תחת alarm.sh

#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
  echo "$0 expect alert url"
  echo "example:"
  echo "$0 http://www.oref.org.il/WarningMessages/alerts.json";

  exit 1
fi
prevMd5Sum=""
curMd5Sum=""

while true; 

do

content=$(wget -qO- $1 | iconv -f UTF16 -t utf-8)
curMd5Sum=$(echo $content |md5sum)
area=$(echo "$content" | tail -n +5 | sed -r -e 's/\]//g' -e 's/\}//g'| tr -d "\r\n")

date=$(date)

if [ -n "$area" ]; then
  if [ "$curMd5Sum" != "$prevMd5Sum" ]; then
    prevMd5Sum=$curMd5Sum;
    echo "ALARM [$content] $date ($area)"
    notify-send "צבע אדום" "$area\n$date" 
  fi
fi
sleep 0.5;

done

 
יש לתקן את השורה area=`..` כך שזה יוצג בשורה אחת (הוחלף ל $() שיהיה קל יותר להעתיק)

הפעילו באמצעות :

 user@pc: ~/screen ./alaram.sh http://www.oref.org.il/WarningMessages/alerts.json 

התסריט לא נתן מידע מהימן בזמן אמת. 
  עריכה : ככל הנראה יש פרוקסי בדרך או שהספק שלי ממש בעייתי - זמן שינוי עדכון משאב  (last_modified) לא מעודכן בחלק מה resolv שעשיתי היה משאב לא מעודכן למספר שעות.

לפעמים עובד ולפעמים לא , אין צורך ב U-A .

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה