יום ראשון, יוני 10, 2012

למי שפיספס מתחילת החודש הצטרפו מספר באגים בKDE בדביאן שמנעו עבודה נוחה

עבור KDE 4.7.4 :
ריסוק של krunner לאחר פתיחה נראה כך :

Application: Gränssnitt för att köra kommandon (krunner), signal: Aborted
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
[Current thread is 1 (Thread 0x7ff7f966d780 (LWP 23845))]

Thread 2 (Thread 0x7ff7de121700 (LWP 23846)):
#0 0x00007ff7f8f8cd93 in *__GI___poll (fds=, nfds=, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:87
#1 0x00007ff7ee40a4d4 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#2 0x00007ff7ee40a5f4 in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x00007ff7f597c7a6 in QEventDispatcherGlib::processEvents (this=0x24f62a0, flags=...) at kernel/qeventdispatcher_glib.cpp:424
#4 0x00007ff7f594d14f in QEventLoop::processEvents (this=this@entry=0x7ff7de120df0, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:149
#5 0x00007ff7f594d3d8 in QEventLoop::exec (this=0x7ff7de120df0, flags=...) at kernel/qeventloop.cpp:204
#6 0x00007ff7f5850c50 in QThread::exec (this=) at thread/qthread.cpp:501
#7 0x00007ff7f592daaf in QInotifyFileSystemWatcherEngine::run (this=0x24f2560) at io/qfilesystemwatcher_inotify.cpp:248
#8 0x00007ff7f5853beb in QThreadPrivate::start (arg=0x24f2560) at thread/qthread_unix.cpp:298
#9 0x00007ff7ee8d7b50 in start_thread (arg=) at pthread_create.c:304
#10 0x00007ff7f8f979dd in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:112
#11 0x0000000000000000 in ?? ()

Thread 1 (Thread 0x7ff7f966d780 (LWP 23845)):
[KCrash Handler]
#6 0x00007ff7f8ef1475 in *__GI_raise (sig=) at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:64
#7 0x00007ff7f8ef46f0 in *__GI_abort () at abort.c:92
#8 0x00007ff7f52b468d in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
#9 0x00007ff7f52b2796 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
#10 0x00007ff7f52b27c3 in std::terminate() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
#11 0x00007ff7f52b2a36 in __cxa_rethrow () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
#12 0x00007ff7f5964430 in QMetaObject::activate (sender=0x25f2b40, m=, local_signal_index=, argv=0x0) at kernel/qobject.cpp:3576
#13 0x00007ff7f842225b in Plasma::FrameSvg::setImagePath (this=0x25f2b40, path=...) at ../../plasma/framesvg.cpp:113
#14 0x00007ff7f926f2cf in KRunnerDialog::updatePresentation (this=0x252bcd0) at ../../krunner/krunnerdialog.cpp:245
#15 0x00007ff7f926fd75 in KRunnerDialog::KRunnerDialog (this=0x252bcd0, runnerManager=, parent=, f=...) at ../../krunner/krunnerdialog.cpp:94
#16 0x00007ff7f9275644 in Interface::Interface (this=0x252bcd0, runnerManager=0x2503ce0, parent=) at ../../krunner/interfaces/default/interface.cpp:69
#17 0x00007ff7f9272686 in KRunnerApp::initialize (this=0x237ccf0) at ../../krunner/krunnerapp.cpp:168
#18 0x00007ff7f9272ef3 in KRunnerApp::KRunnerApp (this=0x237ccf0) at ../../krunner/krunnerapp.cpp:79
#19 0x00007ff7f9272f45 in KRunnerApp::self () at ../../krunner/krunnerapp.cpp:66
#20 0x00007ff7f9273695 in kdemain (argc=1, argv=0x7fff677e5d48) at ../../krunner/main.cpp:62
#21 0x00007ff7f8eddead in __libc_start_main (main=, argc=, ubp_av=, init=, fini=, rtld_fini=, stack_end=0x7fff677e5d38) at libc-start.c:228
#22 0x00000000004006f1 in _start ()

הworkaround הוא פשוט ליצור משתמש חדש ואז להגדיר מחדש הכול, 
 
עבור KDE 4.8.3 ריסוק של kwin.
 
 אז החברים הטובים ב KDE ודביאן תיקנו והציגו את פאטץ שנכנס ל kde-workspace 4.8.4 - אני לתומי משדרג ל 4.8.4 ומה אני מגלה ?

נכון segmentation fault של kde-oxygen-style- קצת כאב ראש ואז אדם רמז לי לבדוק ששאר החבילות של kde שודרגו גם כן  (חשבתי לתומי ששידרוג של kde-full ימשוך אחריו אז חשבתי..).

התיקון אמור להכנס בגירסה הבאה של החבילה.
 
טוב  אז חזרנו לסביבת עבודה מתפקדת ?

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה