יום שני, יוני 14, 2010

מי נותן לי שימוש בתקן N ?


טוב לאחר ששיחקתי עם TL-WN821N בשביל להשתמש ברשת שמשדרת בתקן וגיליתי כי המודול האחראי (AR9170USB) לא תומך בתקן N, וכי קיים מודול אחר שיכול שתומך (לא בדקתי). קפצתי לחנות הקרובה למגוריי והלכתי לקנות מכשיר אחר (שלא מבוסס אל ציפסט של Atheros) היחידים שהיו היו מבוססי RT.

קפצתי לבאג ושם הבטיחו לי כי יש תמיכה אבל עם אין אז יש שירות לקוחות שיכול לטפל.
אני באמת רוצה לראות לראות את הנציג שיודע שצריך לעבוד עם compat-wireless בשביל לגלות את הבעיות שקיימות.
ונעזוב לרגע כי המודול שמגיע ביחד עם הכרטיס לא נכון כיום.
חיפשתי כרטיס של dlink שאני מכיר אבל לא היה אז החלטתי לבדוק את הכרטיסים של אדימקס.

בחרתי במכשיר של אדימקס - EW-7718UN לאחר שראיתי על הקופסה "Supports Window OS 2000/xp/Vista, Mac OS 10.4.x above & Linux OS". שמחתי לדעת שלינוקס זה כבר לא קרנל אלא מערכת הפעלה אבל ניחא...
לאחר ששלפתי את המכשיר והכנסתי אותו פלט של lsusb :

Bus 001 Device 004: ID 7392:7718 Edimax Technology Co., Ltd EW-7718UN 802.11n Wireless Adapter [Ralink RT2870]

קפיצה לdmesg מגלה שחסר לנו firmware במערכת :

[ 32.266336] usb 1-1: USB disconnect, address 2
[ 56.252061] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 56.400667] usb 1-1: New USB device found, idVendor=7392, idProduct=7718
[ 56.400672] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 56.400677] usb 1-1: Product: 802.11 n WLAN
[ 56.400679] usb 1-1: Manufacturer: Ralink
[ 56.400823] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 56.431654] phy2: Selected rate control algorithm 'minstrel'
[ 56.432900] Registered led device: rt2800usb-phy2::radio
[ 56.433038] Registered led device: rt2800usb-phy2::assoc
[ 56.433089] Registered led device: rt2800usb-phy2::quality
[ 56.454679] udev: renamed network interface wlan0 to wlan2
.
.
.
[ 187.406288] rt2800usb 1-1:1.0: firmware: requesting rt2870.bin
[ 187.484319] phy2 -> rt2x00lib_request_firmware: Error - Failed to request Firmware.

טוב התקנה של חבילה שמכילה את הקובץ :

sudo apt-get install firmware-ralink
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done

The following NEW packages will be installed:
firmware-ralink
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 18.8kB of archives.
After this operation, 94.2kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://foss.isoc.org.il squeeze/non-free firmware-ralink 0.24 [18.8kB]
Fetched 18.8kB in 9s (1,890B/s)


טוב אני מצפה שזה יעבוד ומנסה להתחבר לרשת אלחוטית מוצפנת שיש לי מפתח אליה :

sudo wpa_supplicant -Dwext -iwlan2 -c/etc/wpa_supplicant.conf
Trying to associate with 00:12:43:bf:30:10 (SSID='SCE' freq=2422 MHz)
Authentication with 00:12:43:bf:30:10 timed out.
Trying to associate with 00:13:19:b6:99:20 (SSID='SCE' freq=2417 MHz)
Authentication with 00:13:19:b6:99:20 timed out.
Trying to associate with 00:12:43:bf:15:90 (SSID='SCE' freq=2417 MHz)
Associated with 00:12:43:bf:15:90
CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Trying to associate with 00:12:43:bf:15:90 (SSID='SCE' freq=2417 MHz)
Associated with 00:12:43:bf:15:90


מבאס אבל לא מצליח לגשת לרשת ..


Jun 14 20:25:18 midgard kernel: [ 1527.001590] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan2: link is not ready
Jun 14 20:25:21 midgard kernel: [ 1529.824678] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:bc:69:d0 (try 1)
Jun 14 20:25:21 midgard kernel: [ 1530.024069] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:bc:69:d0 (try 2)
Jun 14 20:25:21 midgard kernel: [ 1530.038550] wlan2: direct probe responded
Jun 14 20:25:21 midgard kernel: [ 1530.038559] wlan2: authenticate with AP 00:13:19:bc:69:d0 (try 1)
Jun 14 20:25:21 midgard kernel: [ 1530.044274] wlan2: authenticated
Jun 14 20:25:21 midgard kernel: [ 1530.044315] wlan2: associate with AP 00:13:19:bc:69:d0 (try 1)
Jun 14 20:25:22 midgard kernel: [ 1530.244059] wlan2: associate with AP 00:13:19:bc:69:d0 (try 2)
Jun 14 20:25:22 midgard kernel: [ 1530.247011] wlan2: deauthenticated from 00:13:19:bc:69:d0 (Reason: 2)
Jun 14 20:25:32 midgard kernel: [ 1540.738445] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:bc:69:d0 (try 1)
Jun 14 20:25:32 midgard kernel: [ 1540.936073] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:bc:69:d0 (try 2)
Jun 14 20:25:32 midgard kernel: [ 1541.136063] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:bc:69:d0 (try 3)
Jun 14 20:25:33 midgard kernel: [ 1541.336049] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:bc:69:d0 timed out
Jun 14 20:25:43 midgard kernel: [ 1551.648127] wlan2: direct probe to AP 00:12:43:bf:15:90 (try 1)
Jun 14 20:25:43 midgard kernel: [ 1551.663043] wlan2: direct probe responded
Jun 14 20:25:43 midgard kernel: [ 1551.663050] wlan2: authenticate with AP 00:12:43:bf:15:90 (try 1)
Jun 14 20:25:43 midgard kernel: [ 1551.666124] wlan2: authenticated
Jun 14 20:25:43 midgard kernel: [ 1551.666158] wlan2: associate with AP 00:12:43:bf:15:90 (try 1)
Jun 14 20:25:43 midgard kernel: [ 1551.672291] wlan2: RX AssocResp from 00:12:43:bf:15:90 (capab=0x431 status=0 aid=109)
Jun 14 20:25:43 midgard kernel: [ 1551.672297] wlan2: associated
Jun 14 20:25:43 midgard kernel: [ 1551.681169] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan2: link becomes ready
Jun 14 20:25:46 midgard kernel: [ 1554.670312] wlan2: deauthenticated from 00:12:43:bf:15:90 (Reason: 0)
Jun 14 20:25:47 midgard kernel: [ 1555.718764] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:b6:99:20 (try 1)
Jun 14 20:25:47 midgard kernel: [ 1555.916055] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:b6:99:20 (try 2)
Jun 14 20:25:47 midgard kernel: [ 1556.116069] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:b6:99:20 (try 3)
Jun 14 20:25:48 midgard kernel: [ 1556.316060] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:b6:99:20 timed out
Jun 14 20:25:53 midgard kernel: [ 1561.900045] wlan2: no IPv6 routers present
Jun 14 20:25:58 midgard kernel: [ 1566.615004] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:b6:a0:a0 (try 1)
Jun 14 20:25:58 midgard kernel: [ 1566.812056] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:b6:a0:a0 (try 2)
Jun 14 20:25:58 midgard kernel: [ 1567.012059] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:b6:a0:a0 (try 3)
Jun 14 20:25:59 midgard kernel: [ 1567.212060] wlan2: direct probe to AP 00:13:19:b6:a0:a0 timed out
Jun 14 20:26:09 midgard kernel: [ 1577.516957] wlan2: direct probe to AP 00:12:43:bf:30:10 (try 1)
Jun 14 20:26:09 midgard kernel: [ 1577.716072] wlan2: direct probe to AP 00:12:43:bf:30:10 (try 2)
Jun 14 20:26:09 midgard kernel: [ 1577.916070] wlan2: direct probe to AP 00:12:43:bf:30:10 (try 3)
Jun 14 20:26:09 midgard kernel: [ 1578.116069] wlan2: direct probe to AP 00:12:43:bf:30:10 timed out

רק בשביל לוודא שלא מדובר בבעיה של מפתחות :


sudo wpa_supplicant -Dwext -ieth1 -c/etc/wpa_supplicant.conf
CTRL-EVENT-DISCONNECTED - Disconnect event - remove keys
Trying to associate with 00:12:43:bf:31:50 (SSID='SCE' freq=2432 MHz)
Associated with 00:12:43:bf:31:50
WPA: Key negotiation completed with 00:12:43:bf:31:50 [PTK=TKIP GTK=TKIP]
CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to 00:12:43:bf:31:50 completed (auth) [id=3 id_str=]

אני מנסה לפחות להזדהות מול רשת לא מוצפנת ומצליח , מה קורה פה ?
ואז מתחיל הסיוט ששמו להתחבר לרשת מוצפנת , שעתיים של IRC מגלים שאני משתמש במודול הלא נכון אז:
כאשר משתמשים במכשיר עם תקן N צריך להשתמש בדריבר nl80211 או
When using Edimax Technology Co., Ltd EW-7718UN 802.11n you must use the nl80211 wpa_supplicant driver !

כלומר הפקודה הנכונה היתה :
sudo wpa_supplicant -D nl80211 -iwlan2 -c /etc/wpa_supplicant.conf
ולא בשימוש בRalink כמו שרשום.

כמו כן קרנל 2.6.32-4 לא יאפשר את העבודה, צריך לשדרג ל 2.6.32-5.

אבל מה העיקר שיש לי אכשיו compat-wireless מוכן על המערכת ...

נמשיך הלאה עידכון השם של הרכיב ב /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules :

USB device 0x:0x (rt2800usb)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="MYMAC", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="eth2"

טוב אז איפה המספריים שלי ?

עידכון -
לאחר לילה של עבודה אני רואה התנתקויות רבות (אני מקווה לטובת החנות שממנה קניתי שזה לא בעייה בכרטיס).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה