יום חמישי, מרץ 08, 2018

bluetooth dun rfcomm wvdial

אם יש לכם חבילת דאטא שאתם משלמים עליה ואתם לא מנצלים אותה אתם מאפשרים לספק התקשורת להתרגל לאי אספקת חבילות גלישה.

לאחר השדרוג האחרון, התחברות לאינטרנט באמצעות DUN הפסיקה לעבוד תחת Network Manager.

אני מניח שהאשמה היא על modem-manger מכיוון שכאשר מפעילים את mmcli הוא נכשל במשיכת מאפייני מודם.

הפתרון שמצאתי היה שימוש ב rfcomm ו wvdial.

יש לאתר את ה MAC של הרכיב שדרכו נתחבר :

hcitool scan
Scanning ...
    MAC    Nokia-6310i

יש לאתר את הערוץ עליו יש DUN , את זה אפשר לעשות בצורה הבאה :

sdptool browse MAC|grep -E 'Service Name:|Channel:'
Service Name: SIM Access
  Channel: 21
Service Name: Dial-Up Networking
  Channel: 1


יש להתחבר לערוץ בצורה הבאה :
rfcomm connect hci0 MAC 1
יש להכין הגדרות התחברות בקובץ /etc/wvdial.conf
[Dialer rfcomm0]
Phone = *99***1#
Stupid Mode = 1
Dial Command = ATDT
Modem = /dev/rfcomm0
#Modem = /dev/ttyACM1
ISDN = 0
Baud = 115200
Init1 = ATZ
#Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
#Init3 = ATE0V1&D2&C1S0=0+IFC=2,2
ISDN = 0
Modem Type = Analog Modem
Init2 =ATE0
Init3 =AT+CGDCONT=1,"IP","internet";

החלק השלישי ב Init3 הוא ה APN של חבילת ה דאטא שלכם.

הפעלה ע"י wvdial :
user@pc:~$ sudo screen wvdial rfcomm0


.

יום שלישי, מרץ 06, 2018

skype4linux version 17

לפני תקופה פרסמתי על הניסיון שלי עם snap ו skype4linux.

השבוע בעקבות מתקפת מניעת השירות בדקתי שוב את המערכת, אם אין טלפוניה לפחות נשתמש בסקייפ הייכן שיש Wi-Fi ו חיבור קווי.

התקנתי גירסה 8.17.76.1 (17) :


$snap info skype
name:   skype
summary:  One Skype for all your devices. New features. New look. All Skype.
publisher: skype
contact:  https://www.skype.com/
license:  unknown
description: |
 Skype keeps the world talking. Say “hello” with an instant message, voice
 or video call – all for free, no matter what device they use Skype on. Skype
 is available on phones, tablets, PCs, Macs and Linux.
 
 • Video calls – Don’t just hear the cheers, see it! Get together with 1
 or 24 of your friends and family on a video call. Watch your everyone’s
 smiles and cries when you tell them “We’re engaged!!!"
 
 • Chat – Reach people instantly. Send messages to your friends, liven up
 conversations with emoticons and Mojis, or create a group chat to make weekend
 plans with up to 300 people.
 
 • Share – Do more together. Easily share your screen, photos, videos,
 documents, and files with your family and friends. Unlike email, Skype will
 transfer up to 300MB per file.
 
 • Voice calls – Camera shy? Make voice calls to anyone on Skype. You can
 also call mobile and landlines at low rates.
snap-id: 
 commands:
 - skype
tracking:      insider/stable
installed:      8.17.76.1 (17) 109MB classic
refreshed:      2018-02-21 13:01:41 +0200 IST
channels:              
 stable:      8.16.0.4 (16) 109MB classic
 candidate:     ↑          
 beta:       ↑          
 edge:       ↑          
 insider/stable:  8.17.76.1 (17) 109MB classic
 insider/candidate: ↑          
 insider/beta:   ↑          
 insider/edge:   ↑        

את האפליקציה מתקינים בצורה זו:

user@pc:~$ sudo snap install --classical skype

או בצורה הזו (גירסת האינסיידר)

user@pc:~$ sudo snap install --channel=insider/stable --classic skype


ניתן להפעיל את סקייפ כך :
user@pc:~$ snap run skype

או לבחור מהmenu (אם ה .desktop הותקן כמו שצריך). 

בגירסה זו שיתוף המסך התחיל לעבוד כמו שצריך (אני הצד היוזם) וזה גם מוצג בצורה ברורה, רק שהצליחו לשבור את העברת הקבצים שכבר עבדה בגרסת ה insider 16. למעשה הצד השני לא היה מודה כאשר השתמשתי בגירסת הsnap (מה שמעיד על איכות השיחה ).

על מנת לשחזר את הריסוק של הוספת קבצים, יש להקים שיחה קולית, ולאחר כ 60 שניות ללחוץ פעמים על כפתור הוספת המדיה פעמיים.

לצערי חוויות השימוש אינה עדיין כמו בווינדוס (ריסוקים) וגם הממשק עדיין שונה ומרגיש לא טבעי (לאחר שימוש ארוך תחת וינדוס).

שימוש בכרומיום:

אני מנחש שהתוכנה משתמשת בפרוייקט כרומיום, ההנחה שלי שמדובר על קשר מתבססת על העובדה כי כאשר סקייפ מתרסק הוא מציג מסלולים המכילים את המילה chromium.

כמו כן ש strings מציג רשימת פונקציות שמכילות את השם chrome , ושיש קבצים/קישורים הקשורים לפרוייקט כרומיום.

מעניין אם גם גירסת הווינדוס של סקייפ מתבססת על קוד של דפדן אחר :D

רשימת הפונקציות :

_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome24GetUserPicturesDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZTVN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterE
_ZN6chrome15kReadmeFilenameE
_ZN6chrome24kSingletonSocketFilenameE
_ZN6chrome15kCRLSetFilenameE
_ZN6chrome18kMediaCacheDirnameE
_ZN6chrome20RegisterPathProviderEv
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostC1EPN7content16BrowserPpapiHostEii
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterD1Ev
_ZN6chrome13kCacheDirnameE
_ZN6chrome29GetUserDownloadsDirectorySafeEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHost25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterD0Ev
_ZN6chrome27GetDefaultUserDataDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome21GetUserCacheDirectoryERKN4base8FilePathEPS1_
_ZN6chrome22kSingletonLockFilenameE
_ZN6chrome12PathProviderEiPN4base8FilePathE
_ZN6chrome30SetInvalidSpecifiedUserDataDirERKN4base8FilePathE
_ZTVN6chrome18PepperFlashDRMHostE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryC2EPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterC2Ev
_ZN6chrome14kWebAppDirnameE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost24GetLocalDataRestrictionsEN5ppapi4host19ReplyMessageContextERK4GURLS6_
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterD2Ev
_ZN6chrome19kLocalStorePoolNameE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterD0Ev
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterC2EiRKN4base8FilePathERK4GURLPN5ppapi4host9PpapiHostE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost24OnGetLocalTimeZoneOffsetEPN5ppapi4host18HostMessageContextERKN4base4TimeE
_ZN6chrome26kPepperFlashPluginFilenameE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost16OnUpdateActivityEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHost26OnHostMsgMonitorIsExternalEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterD0Ev
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterC1EiRKN4base8FilePathERK4GURLPN5ppapi4host9PpapiHostE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostD2Ev
_ZN6chrome31kSupervisedUserSettingsFilenameE
_ZN6chrome16kGCMStoreDirnameE
_ZN6chrome16ShowColorChooserEPN7content11WebContentsEj
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHost20OnHostMsgGetDeviceIDEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome22GetUserVideosDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome19kLocalStateFilenameE
_ZN6chrome27kOfflinePageArchviesDirnameE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter27OpenPluginPrivateFileSystemEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter28OverrideTaskRunnerForMessageERKN3IPC7MessageE
_ZN6chrome18kChannelIDFilenameE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterD2Ev
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterC2EiPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZN6chrome25kExtensionsCookieFilenameE
_ZTVN6chrome22PepperFlashBrowserHostE
_ZN6chrome25GetUserDownloadsDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome25kSafeBrowsingBaseFilenameE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostD0Ev
_ZN6chrome27kResetPromptMementoFilenameE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter28OverrideTaskRunnerForMessageERKN3IPC7MessageE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterD2Ev
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostC1EPN7content16BrowserPpapiHostEii
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilter25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome24kSingletonCookieFilenameE
_ZN6chrome29kExtensionActivityLogFilenameE
_ZN6chrome25kCustomDictionaryFileNameE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilterC1EiPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostD0Ev
_ZTVN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterE
_ZN6chrome15kCookieFilenameE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter22OnMsgIsFormatAvailableEPN5ppapi4host18HostMessageContextEjj
_ZTVN6chrome25PepperBrokerMessageFilterE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilter28OverrideTaskRunnerForMessageERKN3IPC7MessageE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostC2EPN7content16BrowserPpapiHostEii
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHost20OnHostMsgGetHmonitorEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome32kThemePackMaterialDesignFilenameE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryD2Ev
_ZN6chrome31kNetworkPersistentStateFilenameE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter6CreateEiPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZN6chrome18kThemePackFilenameE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryD1Ev
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter22OnMsgGetSequenceNumberEPN5ppapi4host18HostMessageContextEj
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostD2Ev
_ZN6chrome27kOfflinePageMetadataDirnameE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilterD1Ev
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome25PepperBrokerMessageFilter11OnIsAllowedEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome20kPreferencesFilenameE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter13OnMsgReadDataEPN5ppapi4host18HostMessageContextEjj
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter25OnMsgRegisterCustomFormatEPN5ppapi4host18HostMessageContextERKSs
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilter14OnMsgWriteDataEPN5ppapi4host18HostMessageContextEjRKSt6vectorIjSaIjEERKS5_ISsSaISsEE
_ZN6chrome30GetInvalidSpecifiedUserDataDirEv
_ZN6chrome26kSecurePreferencesFilenameE
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostC2EPN7content16BrowserPpapiHostEii
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryD0Ev
_ZN6chrome18PepperFlashDRMHostD1Ev
_ZN6chrome39kProtectedPreferencesFilenameDeprecatedE
_ZN6chrome21GetUserMusicDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterC1Ev
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost26OnGetLocalDataRestrictionsEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome25GetUserDocumentsDirectoryEPN4base8FilePathE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactory18CreateResourceHostEPN5ppapi4host9PpapiHostEiiRKN3IPC7MessageE
_ZN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryC1EPN7content16BrowserPpapiHostE
_ZTVN6chrome30ChromeBrowserPepperHostFactoryE
_ZN6chrome17kFirstRunSentinelE
_ZN6chrome37PepperIsolatedFileSystemMessageFilter16OnOpenFileSystemEPN5ppapi4host18HostMessageContextE33PP_IsolatedFileSystemType_Private
_ZN6chrome33PepperFlashClipboardMessageFilterD1Ev
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHost25OnResourceMessageReceivedERKN3IPC7MessageEPN5ppapi4host18HostMessageContextE
_ZN6chrome22PepperFlashBrowserHostD1Ev
_ZN6chrome22ProcessNeedsProfileDirERKSs
_ZN6chrome21kServiceStateFileNameE


ואיזכורים של הפרוייקט :

strings /snap/skype/17/usr/share/skypeforlinux/skypeforlinux |grep chromium
 
org.chromium.externalclearkey
chromium-browser
'getMatchedCSSRules()' is deprecated. For more help, check https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=437569#c2
chromium-browser.desktop
Request throttled. Visit http://dev.chromium.org/throttling for more information.
text/vnd.chromium.ftp-dir
disable-2d-canvas-image-chromium
disable-pepper-3d-image-chromium
disable-webgl-image-chromium
enable-webgl-image-chromium
chromium/x-file-system-files
Your system is broken: dlsym doesn't work! This has been reported to be caused by Nvidia's libGL. You should expect time related functions to misbehave. http://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=16800
Please read https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md.
app=chromium
No usable sandbox! Update your kernel or see https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md for more information on developing with the SUID sandbox. If you want to live dangerously and need an immediate workaround, you can try using --
x-chromium-appcache-fallback-override
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/
org.chromium.Error.NoResponse
/org/chromium/bluetooth_profile/
org.chromium.Error.InvalidArguments
org.chromium.Error.Failed
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.UnknownDevice
org.chromium.BluetoothDevice
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.UnknownDescriptor
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.UnknownAdapter
/org/chromium/bluetooth_agent
org.chromium.Error.NoResponse
/org/chromium/bluetooth_advertisement/
org.chromium.Error.UnexpectedResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.NoResponse
org.chromium.Error.UnknownCharacteristic
disable_chromium_framebuffer_multisample
max_copy_texture_chromium_size_1048576
max_copy_texture_chromium_size_262144
 Aborting now. See https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux_suid_sandbox_development.md.
../../third_party/leveldatabase/env_chromium.cc
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/font-roboto/roboto.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-announcer/iron-a11y-announcer-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-announcer/iron-a11y-announcer.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-keys-behavior/iron-a11y-keys-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-keys-behavior/iron-a11y-keys-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-keys/iron-a11y-keys-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-a11y-keys/iron-a11y-keys.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-autogrow-textarea/iron-autogrow-textarea-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-autogrow-textarea/iron-autogrow-textarea.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-behaviors/iron-button-state-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-behaviors/iron-button-state.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-behaviors/iron-control-state-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-behaviors/iron-control-state.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-checked-element-behavior/iron-checked-element-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-checked-element-behavior/iron-checked-element-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-collapse/iron-collapse-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-collapse/iron-collapse.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-dropdown/iron-dropdown-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-dropdown/iron-dropdown-scroll-manager-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-dropdown/iron-dropdown-scroll-manager.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-dropdown/iron-dropdown.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-fit-behavior/iron-fit-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-fit-behavior/iron-fit-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/classes/iron-flex-layout-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/classes/iron-flex-layout.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/classes/iron-shadow-flex-layout-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/classes/iron-shadow-flex-layout.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/iron-flex-layout-classes.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-flex-layout/iron-flex-layout.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-form-element-behavior/iron-form-element-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-form-element-behavior/iron-form-element-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icon/iron-icon-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icon/iron-icon.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/av-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/communication-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/device-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/hardware-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/image-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/iron-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/notification-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/places-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-icons/social-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-iconset-svg/iron-iconset-svg-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-iconset-svg/iron-iconset-svg.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-input/iron-input-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-input/iron-input.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-list/iron-list-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-list/iron-list.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-location/iron-location-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-location/iron-location.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-location/iron-query-params-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-location/iron-query-params.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-media-query/iron-media-query-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-media-query/iron-media-query.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-menu-behavior/iron-menu-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-menu-behavior/iron-menu-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-menu-behavior/iron-menubar-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-menu-behavior/iron-menubar-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-meta/iron-meta-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-meta/iron-meta.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-focusables-helper-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-focusables-helper.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-backdrop-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-backdrop.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-manager-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-overlay-behavior/iron-overlay-manager.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-pages/iron-pages-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-pages/iron-pages.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-range-behavior/iron-range-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-range-behavior/iron-range-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-resizable-behavior/iron-resizable-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-resizable-behavior/iron-resizable-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-scroll-target-behavior/iron-scroll-target-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-scroll-target-behavior/iron-scroll-target-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-scroll-threshold/iron-scroll-threshold-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-scroll-threshold/iron-scroll-threshold.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-multi-selectable-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-multi-selectable.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selectable-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selectable.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selection-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selection.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selector-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-selector/iron-selector.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/iron-test-helpers.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/mock-interactions.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/mock-interactions.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/test-helpers.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-test-helpers/test-helpers.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-validatable-behavior/iron-validatable-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/iron-validatable-behavior/iron-validatable-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/fade-in-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/fade-in-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/fade-out-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/fade-out-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/hero-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/hero-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/opaque-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/opaque-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/scale-down-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/scale-down-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-down-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-down-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-bottom-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-bottom-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-left-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-left-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-right-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-right-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-top-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-from-top-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-left-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-left-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-right-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-right-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-up-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/slide-up-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/transform-animation-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/animations/transform-animation.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animatable-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animatable-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animatable-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animatable.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animated-pages-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animated-pages.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animation-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animation-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animation-runner-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-animation-runner-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-shared-element-animatable-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-shared-element-animatable-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-shared-element-animation-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/neon-shared-element-animation-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/neon-animation/web-animations.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-button-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-button-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-checked-element-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-checked-element-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-inky-focus-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-inky-focus-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-ripple-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-behaviors/paper-ripple-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-button/paper-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-button/paper-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-checkbox/paper-checkbox-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-checkbox/paper-checkbox.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog-behavior/paper-dialog-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog-behavior/paper-dialog-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog-behavior/paper-dialog-common.css
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog-behavior/paper-dialog-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog/paper-dialog-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dialog/paper-dialog.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-drawer-panel/paper-drawer-panel-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-drawer-panel/paper-drawer-panel.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dropdown-menu/paper-dropdown-menu-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dropdown-menu/paper-dropdown-menu-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dropdown-menu/paper-dropdown-menu-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-dropdown-menu/paper-dropdown-menu.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-fab/paper-fab-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-fab/paper-fab.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-header-panel/paper-header-panel-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-header-panel/paper-header-panel.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-icon-button/paper-icon-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-icon-button/paper-icon-button-light-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-icon-button/paper-icon-button-light.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-icon-button/paper-icon-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-addon-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-addon-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-char-counter-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-char-counter.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-container-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-container.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-error-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-error.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-input.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-textarea-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-input/paper-textarea.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-icon-item-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-icon-item.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-body-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-body.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-item/paper-item.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-listbox/paper-listbox-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-listbox/paper-listbox.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-material/paper-material-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-material/paper-material-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-material/paper-material.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu-button/paper-menu-button-animations-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu-button/paper-menu-button-animations.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu-button/paper-menu-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu-button/paper-menu-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-menu-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-menu-shared-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-menu.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-submenu-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-menu/paper-submenu.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-progress/paper-progress-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-progress/paper-progress.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-radio-button/paper-radio-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-radio-button/paper-radio-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-radio-group/paper-radio-group-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-radio-group/paper-radio-group.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-ripple/paper-ripple-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-ripple/paper-ripple.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-slider/paper-slider-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-slider/paper-slider.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-behavior-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-behavior.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-lite-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-lite.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-spinner/paper-spinner.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/classes/shadow-layout.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/classes/shadow.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/classes/typography.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/color.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/default-theme.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/paper-styles-classes.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/paper-styles.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/shadow.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-styles/typography.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tab-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tab.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tabs-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tabs-icons.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tabs/paper-tabs.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-toggle-button/paper-toggle-button-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-toggle-button/paper-toggle-button.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-toolbar/paper-toolbar-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-toolbar/paper-toolbar.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tooltip/paper-tooltip-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/paper-tooltip/paper-tooltip.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-micro-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-micro.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-mini-extracted.js
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer-mini.html
../../../third_party/polymer/v1_0/components-chromium/polymer/polymer.html
chromium/x-web-custom-data
chromium/x-webkit-paste
chromium/x-pepper-custom-data
chromium/x-renderer-taint
chromium/filename
.org.chromium.Chromium.XXXXXX
org.chromium.Chromium
../../net/quic/chromium/quic_chromium_client_session.cc
../../net/quic/chromium/crypto/channel_id_chromium.cc
../../net/quic/chromium/quic_chromium_client_stream.cc
../../net/quic/chromium/bidirectional_stream_quic_impl.cc
../../net/quic/chromium/quic_http_stream.cc
../../net/quic/chromium/quic_chromium_packet_reader.cc
../../net/quic/chromium/quic_chromium_alarm_factory.cc
../../net/quic/chromium/quic_address_mismatch.cc
../../net/quic/chromium/crypto/proof_verifier_chromium.cc
../../net/quic/chromium/quic_stream_factory.cc
chromium_vfs
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/base/bind_helpers.h
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/content/public/browser/browser_thread.h
/tmp/chromium-upload-XXXXXXXXXXXXXXXX
 // See: https://code.google.com/p/chromium/issues/detail?id=25916
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_job_manager.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/printer_query.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/printing_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_broker_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_flash_browser_host.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_flash_clipboard_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_flash_drm_host.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/pepper_isolated_file_system_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/renderer_host/pepper/widevine_cdm_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/browser/speech/tts_message_filter.cc
/etc/chromium/policies
/etc/chromium/native-messaging-hosts
/usr/share/chromium/extensions
org.chromium.externalclearkey
org.chromium.externalclearkey.decryptonly
org.chromium.externalclearkey.fileiotest
org.chromium.externalclearkey.initializefail
org.chromium.externalclearkey.crash
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_shared_memory_message_filter.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/printing/print_web_view_helper.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/tts_dispatcher.cc
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/base/memory/linked_ptr.h
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/third_party/skia/include/core/SkBitmap.h
/home/builder/buildagent/workspace/318698/vendor/download/libchromiumcontent/src/content/public/browser/web_ui_message_handler.h
../../chromium_src/chrome/browser/icon_loader.cc
../../chromium_src/chrome/browser/extensions/global_shortcut_listener.cc
../../chromium_src/chrome/browser/extensions/global_shortcut_listener_x11.cc
../../chromium_src/chrome/browser/media/native_desktop_media_list.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_job.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_job_worker.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_preview_message_handler.cc
../../chromium_src/chrome/browser/process_singleton_posix.cc
../../chromium_src/chrome/browser/speech/tts_linux.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_flash_font_file_host.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_flash_fullscreen_host.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_flash_menu_host.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/pepper/pepper_flash_renderer_host.cc
../../chromium_src/chrome/renderer/spellchecker/spellcheck_worditerator.cc
../../chromium_src/components/pdf/renderer/pepper_pdf_host.cc
../../chromium_src/chrome/browser/icon_loader_auralinux.cc
../../chromium_src/chrome/browser/certificate_manager_model.cc
../../chromium_src/chrome/browser/printing/print_view_manager_base.cc

מתקפת מניעת שירות

אני עוסק בתחום התקשורת תקופה מסויימת, ומעולם לא נתקלתי בסיפור כזה שעובר בשקט כמו שיש עכשיו.

בערך מה-20 לחודש פברואר 2018 התחילה מתקפת לוחמה אלקטרונית הפוגעת בשידור אלחוט שפוגע בשירותי 3G ו LTE.

בהתחלה עוד תיארו את זה כמתקפת סייבר אבל בהמשך נתנו עוד ועוד הסברים ועדיין שבועים אחרי תחילת ההתקפה עדיין קיימים שיבושים באזור. מתקפת מניעת השירות היא לא הרמטית לפעמים מרגישים ולפעמים לא.


מצד אחד אין שיחות או סמסים נכנסים (איזה כיף שלא מתקשרים אלינו עם הצעות לעבור להוט) אבל מצד שני לא ראיתי שום הודעה ע"י חברות כמו פלאפון/סלקום/אורנג' על איזה שהיא בעייה מערכתית.

מכייון שמצד המקבל כמעט ולא תהיה לנו אינדיקציה שיש בעיית שירות (הקליטה נמוכה אבל קיימת), די קשה להיות מודע שיש איזה בעייה.

שמתי לב שקיימים מספר אינדקטורים (פרט לכישלון שיחות נכנסות) ואני מציין אותם פה:

 • כישלון שיחות נכנסות:


זה כמעט בלתי אפשרי לזהות (אלא אם מודיעים לכם על הבעייה באמצעי אחר), אבל זה אינדיקטור.

 • בעיות גלישה כגון RTT מאוד גבוהה (זמן פינג?) :

למעשה כאשר אנו היינו במצב מחובר (ppp הצליח להתחבר ) אנו לא נידע שיש בעייה עד אשר התוכנות שהיו מחוברות ייכשלו.

לדוגמה הkeep alive שלי זיהה זמני RTT הזויים :

64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=100 ttl=63 time=90147 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=101 ttl=63 time=89123 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=102 ttl=63 time=88128 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=103 ttl=63 time=87109 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=105 ttl=63 time=85121 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=104 ttl=63 time=86145 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=106 ttl=63 time=84109 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=107 ttl=63 time=83095 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=108 ttl=63 time=82106 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=109 ttl=63 time=81086 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=110 ttl=63 time=80061 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=111 ttl=63 time=79090 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=112 ttl=63 time=78089 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=113 ttl=63 time=77064 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=114 ttl=63 time=76046 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=115 ttl=63 time=75024 ms


עריכה: כשאני חושב על מה ייקרה כשאפליקציות החירום המקומיות יצטרכו להודיע על סכנה, לפי מה שאני זוכר מזניחת המחקר על אפליקציה אחת - תתחילו לקרוא תהילים או לבשל פסטה אם זה יעזור לכם נפשית כי עד כמה שאני מבין התראה לא תקבלו או תקבלו באיחור מאוד גדול (כי ערוץ הדאטא בקושי מתפקד).

 • הודעות (SMS) :

הודעות SMS הגיעו בין 30 דקות לשעה ליעדן

נבדק ע"י :

שני קווים מאותה החברה ששולחים הודעה אחת לשני.

המכשירים נמצאים אחד ליד השני בשביל לבטל בעיות של handover או תקשורת בין ספקים. שליחת הודעה מקווים של חברות שונות - הודעה ממקום שאינו באזור ההתקפה למקום בו התקפה קיימת.

הודעה ממקום שנמצא באזור ההתקפה למקום בו התקפה לא קיימת.

 • הודעות (MMS) - MMS בדומה ל גלישת דאטא משתמש באפיק אחר מאפיק הקול (כאשר לא משתמשים ב VoLTE).

נבדק ע"י :

נבדקו שני חברות שונות , באחת היה איחור של 10 דקות בשני היה פשוט כישלון מוחלט לבצע שליחת MMS ליעד.

שליחת הודעות נבדקו גם באמצעות שליחה מהמכשיר וגם ע"י שימוש בסקריפט פייתון ישן


לסיכום  -

אילו חברות התקשורת היו מספקות אפשרות ANDSF למשתמשים שלהם היתה אפשרת להתחבר (כן אפילו מלינוקס !). או אפילו דואגות להציף את הבעיה מספיק גבוהה בשביל להקים שידור חזק יותר מאמצעי הלוחמה האלקטרונית.

יום שלישי, פברואר 13, 2018

skype4linux snap

לפני מספר שבועות Skype הודיעה כי יצאה גירסה חדשה תחת מעטפת snap עבור רוב ההפצות.
 

מעבר מאריזה פר הפצה לסנאפי מאפשרת הפצה נוחה יותר לייצרן התוכנה אבל מצד שני פותחת כאב ראש לא קטן למנהל המערכת כי זה כבר לא תחת מנהל החבילות של ההפצה וההפצה לא לוקחת אחריות על מה יגיעה ומה לא.

מכיוון שאני אוהב להשתמש בגנו/לינוקס ואני משתמש בסקייפ ברמה יום יומית החלטתי לנסות להשתמש בזה,  הניסוי היה עם revision יציב (13)  והבטא  (14).

ההתקנה היתה פשוט ביצוע:
user@pc:~$ sudo snap install --classical skype

כאשר מתקינים בצורה כזו אנו לא נהנים מההפרדה שמגיעה בשימוש ב snap, כי לתוכנה יש גישה מלאה לתיקיית השורש אבל skype לא תומכת בהתקנה במצב jail.

זה מרגיש ונראה כמו התקנת בינארי לא ידוע כמו שהיה כאשר היינו מקבלים elf ענק שהיינו אמורים להתקין תחת רוט ולהאמין שהכל יהיה בסדר.

ב2016  המפתחים אמרו :
"It's not that exciting to basically fetch a binary from the Internet and run it on your machine; that has always been possible," "What's exciting is to be able to do that in a way where it's confined, so you know the data that you're trusting it with, and you can make a choice of what you trust that binary with. That's something that snaps have that, for example, Windows apps don't have and traditional Linux apps don't have either."

אבל כמו תמיד הבטחות לחוד ומציאות לחוד. סקייפ שוברת את הפרדיגמה ופשוט מתקינה ומקבלת גישה לתיקיית השורש כמו כל בינארי אחר.

להפתעתי איכות הקול היתה פשוט תענוג, לא ירדה ממה שאני מקבל תחת וינדוס. וזה לא משהוא שניתן לקבל כמובן מאליו אני משתמש בהרבה תוכנות להעברת קול ווידאו והתרגלתי לעובדה שבדר"כ יש צרות (פעם הקול גבוהה מדי, פעם יש jitter, פעם יש קול מתכתי ) ופתאום זה פשוט עובד חלק.


גם ההיסטוריה נפתחה בצורה חלקה וכאשר התקבלה הודעה קפץ לי notification חמוד שהתקבלה הודעה.

בגירסה היציבה כאשר לוחצים על כפתור על הוספת תוכן סקייפ מתרסק.
בגירסת הבטה (14) אין ריסוק.

בשני הגירסאות לא מצאתי איך משתפים את המסך הנוכחי אבל צפייה במסך של אדם אחר עובדת בצורה חלקה.

לסיכום חזרתי לוינדוס בשביל סקייפ.

אמנם בגלל  הריסוקים, חוסר האפשרות לשתף מסך זה לא מאפשר לי להשתמש בזה ביום-יום אבל זה מחמם את הלב לראות שאולי אוטוטו נקבל איכות שימוש כמו בוינדוס !

יום רביעי, דצמבר 27, 2017

עיר חכמה

קורה משהוא מדהים בשנתיים האחרונות, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק למה שמכונה Smart City.
ערים שלמות מחברות את כל ההתקנים שלהם לרשת האלחוט , מאפשרות חיבור נוח למצלמות העירוניות ולקבלת מידע ושינויי מכל התשתיות (מערכות כיבוי אש , רמזורים, ניהול קהל, צריכת מים).

ניתן לראות את זה מצויין במקומות כמו מדריד ורחובות בהן נפרשו מערכות שמאפשרות גם לאזרח וגם למנהלי הרשת להתחבר ולקבל מידע.

המערכות בנויות בצורה מדהימה בטכנולוגיות הבאז וורדס הכי פופולאריות כמו רשתות מבוססות תוכנה , האינטרנט של הדברים זיגבי , לורה  , גלי 70 גה"צ ומה לא.

כמובן שלא שכחו את האבטחה בכל הנושא, הרי האות S באות IOT היא עבור Security, ואחת הדרכים המושלמות למנוע ניצול לרעה הוא אי מכירת ציוד קצה המתאים לתדרים האלו ושימוש בהתקנים סגורים שלא מאפשרים לכל מני מתכנתים וההקרים לדעת על נקודות החולשה של המערכות. למעשה כמעט ולא תמצאו הודעות על רישות של העיר עד שלא נפרסת רשת ה וי-פי העירונית (כי אז פשוט רואים את זה בפירוש). אני לא אומר שעיר זו או אחרת לא דאגו לאבטחה חס ושלום רק שבהצלחה למצוא ציוד קצה למשתמש הביתי להתחבר למשאבים האלה.

כמה חברות תקשורת אפילו הגדילו והודיעו כי עכשיו לקוחות שירכשו מוצרים מהם ולא מהמתחרים יקבלו תיעדוף, בצורה כזאת החברות מאפשרות תמיכה לאורך זמן בציוד שלהן ויודעות לבחור באיזה ציוד מותר להתחבר לרשתות האלחוט (ולא כל מני מתחרים בתוכנה חופשית או כאלה שיגרמו ללקוחות אפשרות לעבור בין ספקים). ייכול להיות מאוד שנראה בקרוב רשתות  NB-IoT פרוסות בערים הגדולות ונוכל לחבר אליהן את כל הציוד החשוב.

גם היום חלק מספקיות התקשורת בוחרות להשתמש באמצעים סגורים (ולא חס ושלום להשתמש בכלים כמו Gnu Radio) ע"י בחירה במוצרים סגורים וקניינים של חברות בעלות שם החברות דואגות לזה שהם מקבלים את האבטחה והבטיחות שיש בתוכנה סגורה ושמי שייתפל במערכות התקשורת שלהם הוא רק אדם מוסמך והחברות יבחרו עבורם את צורת האחזקה.

הבחירה הכה מוצלחת בציוד סגור מונעת מכל מני האקרים לדעת ולהתחבר לרשת, ודואגת לזה שהצרכנים ייקבלו את הציוד הטוב ביותר שאפשר, ולא משהוא קוד פתוח ותוכנה חופשית שלאנשים יש יכולות לגלות באגים ולנצל אותם. הרי אם אנחנו מסתירים את הקוד ואת הפרוטוקול אף אחד לא יוכל לדעת על בעיות בקוד !

אין מה לדאוג או לחשוש האנשים מאחורי המערכות האלה יודעים מצויין מה הם עושים, הם דאגו לכך שכל מערכות הניהול והבקרה לא יהיו מחוברים לרשת האינטרנט הציבורית (כי הם ידעו את הכלל אם אדם אחד יכול להתחבר לציוד , במוקדם או במאוחר אדם אחר יוכל להתחבר לציוד). תודה לאל מי שמתכנתן ומנהל מערכות יודע שלא מחברים התקנים קריטים לרשת האינטרנט.

האם דאגו להכניס נושאי אבטחה ברמה 11 שימנע ניצול לרעה של מערכות חיישנים חכמים , וכמובן שהאבטחה שצירפו למערכות שימנעו נזק פוטנציאלי לרשת ולציוד.

אבל יש עוד דברים מצויינים בנושא העיר החכמה, לראשונה רשויות מוניצפליות יכולות להפוך לספקי אינטרנט (או אינטרהנט) עצמאים. אין עוד צורך לחכות לחברות ענק שיחברו את העיר לתשתיות, העיר עצמה יכולה לפרוס רשת וי-פי ולספק גישה לאינטרנט בזול לכל התושבים.

יום רביעי, דצמבר 20, 2017

כיסוי אינטרנט

אני באמת צריך לקחת כמה שיעורים באיך לעשות עסקים מחברות התקשורת.
אני חייב להעריך את היכולות המופלאות שלהם למכור ושאנשים יקנו למרות כל מני דברים מעניינים.

ניקח למשל את מקרה ה LTE-M, בגדול מדובר על חברה בשם PHI (פרטנטר-הוט) שתספק תשתיות שיאפשרו תעבורת LTE-M. ע"פ דיווחים בתקשורת רכיבי תקשורת שיתחברו כ IoT (אם אני מבין נכון ככל הנראה לפי הקצאת מספרי טלפון ולא דווקא בדיקה של IMEI או בדיקת יכולת ) יקבלו תעדוף.

חברת פרטנר אף פרסמה כי תפרוס רשת שתאפשר חיבור ושימוש ע"י מכשירי IoT (פשוט מודמים שידברו באחד מהפרוטוקלים החביבים בשביל לדבר אחד עם השני).

אם להאמין לתחקיר שביצע TelecomNews, הרי שמדובר במהלך שלא פחות ממדהים ע"י חברת התקשורת.
הלקוחות (ע"פ התחקיר)  ישארו כלקוחות לשנים רבות ולא יעברו למתחרים.

הסיבות העיקריות הן אי יכולת החלפת ספק בגלל שיטת השידור ביחד עם הסרת הכיסויי הארצי (מספר רב של חברות פשוט מורידות את האנטנות מאזורים לא משתלמים ) גורמים לעבודה שאנשים פשוט יתקעו ללא כיסוי. אם זה נשמע כמו משהוא הזויי שאין סיכוי שיקרה - אני חותף את זה על תקן יומי בגלל שיש חור אי כיסוי רציני באזור קריית גת.

אני יודע שמה שאני הולך להגיד הוא מנוגד להרבה הצעות שהם מאוד מתאימות לשוק הבן לאומי (בהם אנו בונים מנגנון לעבודה בLTE וסומכים על ספקי התקשורת) המקרה פה טיפה שונה מהמצב הבן לאומי. נכון שמאוד מומלץ להסתקל על דברים כמו mangOh ולבנות מערכות שיודעות לדבר בצורה פתוחה עם רכיבי תקשורת שמדברים בתדרים מורשים.

כאשר יש לנו שימוש בחומרה מהסוג הזה יש לנו סיכוי מאוד גדול שנוכל להשתמש בכלים פתוחים וחופשים ע"ג מערכות AT/QMI/MBIM (תלויי בממשק) מה שבתלות בקודם יאפשר לנו ממשקים כמו ppp/qmi/mbim.

אבל המקרה שלנו הוא יותר קשה, בגלל בחירה במודמים מהסוג הזה אנו תלויים לחלוטין בספקי התקשורת שלנו, בעולם נורמאלי אם יש כיסוי באזור מסויים יש סיכויי טוב שהכיסויי ישאר (ולא יוסר) ואם נרצה נוכל לעבור בקלות לספק אחר.

הבעיה אצלנו היא שלא רק שהכיסויי יכול להתעופף גם הנדידה בין הספקים עצמם יכולה להיות בעייתית - לדוגמה אני ינתקלתי בבאג מעצבן באזור עזריאלי לפני כשנה שדרשה ממני בסוף מעבר לספק 3G סלולאר אחר.

בנוגע למערכי חיישנים - אני לא אומר שצריך לעבור להשתמש ב E-Sim ונגזרות ה LTE (לא נתקלתי עדיין במימוש שעובד חלק עם E-Sim בדביאן) אבל כן ניתן היה להשתמש בשיטות כיסויי "פתוחות" שיאפשרו חיבור של הציוד למערכת מרכזית שיכולה לדבר עם מגוון רכב של כלים במקרה הצורך (הכל ב LORA דרך Wi-Fi ועד LTE רגיל ).

כאשר מדובר על ציוד קצה שנמצא ב"אתרים" (רדיוס קטן מ 50 מטר )  אני חושב שזה יהיה יותר בטוח להשתמש בדברים כמו  zigbee , וי-פי, SigFox מכיוון שמדובר על פתורונות פתוחים (חלק אפילו קוד חופשי) שימנעו נעילת ספק תשתי,כאשר הציוד שלנו מדבר בפרוטוקול / תוכנה חופשית זה מאפשר לנו להחליף ספקים ואף להיות ספק עצמי בעלות יחסית נמוכה.

פתרונות מבוססי תדר מורשה (LTE/3G/4G) בד"כ נועלים את המשתמש לספק כזה או אחר, ואם אתה כחברה צריך כיסוי אתה פונה לספק תקשורת ומדבר איתו באמצעות מודם כל שהוא.

מודמים סלולארים הם סגורים בהגדרה ואם אנו בונים מערכת שדורשת לעבוד עם רצועה אחת בלבד בתלות במספרי טלפון יש סיכוי טוב שמה שיעבוד ב PHI לא בהכרח יעבוד בסלקום.